Як виплачувати вихідну допомогу при звільненні

UA RU
Роботодавцям слід пам’ятати як правило, — з працівником слід провести повний розрахунок при звільненні. Які є види виплати при звільненні та як вони різняться залежно від підстави звільнення, як нараховуються розрахункові та що містить в собі виплата компенсації при звільненні, які виплати при звільненні за власним бажанням передбачено законом — детально у статті

Виплати при звільненні    

Якщо постає запитання — коли виплачуються розрахункові при звільненні — пам’ятайте, що це потрібно зробити у день звільнення (ст. 47 Кодексу законів про працю України; далі — КЗпП).

Виплата розрахункових при звільненні складається з таких сум, як:

 • заробітна плата;
 • вихідна допомога при звільненні — за умови, що у тому чи тому разі звільнення вона передбачена;
 • компенсація за невикористані дні відпусток;
 • інші виплати — приміром, додаткові гарантії, передбачені колективним договором.

image86

Звільнення дистанційно: чотири варіанти

Виплати при звільненні під час воєнного стану регулюються Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX.

Відповідно до статті 12 цього Закону, у період дії воєнного стану:

 • при звільненні працівника всі суми, що належать йому від роботодавця (заробітна плата, компенсація за невикористану відпустку тощо), мають бути виплачені працівникові не пізніше дня звільнення;
 • у разі звільнення працівника за ініціативою роботодавця працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі однієї середньої заробітної плати.

Виплати після звільнення працівника регулюються КЗпП України. Відповідно до статті 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми виплачуються не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Виплата зарплати при звільненні

Виплата заробітної плати при звільненні — один із обов’язків роботодавця у день звільнення. При звільненні заробітна плата виплачується пропорційно відпрацьованому часу до дня звільнення. 

Розрахунок при звільненні вихідної допомоги

Вихідна допомога — це гарантована державою компенсація працівнику, якого звільняє роботодавець з власної ініціативи.

Підстави та розмір вихідної допомоги при звільненні закріплені у статті 44 КЗпП. Ця ж стаття визначає перелік ситуацій, у разі настання яких виплачують таку допомогу, та мінімальний розмір виплат.

УВАГА!

Трудове законодавство установлює мінімальний розмір виплат при звільненні. Проте роботодавець може встановлювати у колективному договорі та здійснювати остаточний розрахунок при звільненні у більших розмірах

Випадки звільнення, в яких виплачують вихідну допомогу

Мінімальний розмір виплати

Звільнення у зв’язку з відмовою працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією (далі — організація), а також через відмову від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП)

середній місячний заробіток

Звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в т. ч. ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або перепрофілюванням організації, скороченням чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП)*

Звільнення у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП)

Звільнення у зв’язку із поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП)

Звільнення у зв’язку з неможливістю забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій (п. 6 ст. 41 КЗпП)

Звільнення з ініціативи працівника внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, про охорону праці, колективного чи трудового договору (ст. 38, 39 КЗпП)

тримісячний середній заробіток

Припинення повноважень посадових осіб (п. 5 ст. 41 КЗпП)

шестимісячний середній заробіток

Тимчасовим робітникам і службовцям вихідна допомога виплачується у випадках, передбачених законодавством про працю, а також у разі розірвання трудового договору у випадку припинення роботи в організації на строк більше одного тижня з причин виробничого характеру або скорочення роботи в них (п. 7 Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24.09.1974 № 311-IX)

триденний середній заробіток

Робітникам і службовцям, зайнятим на сезонних роботах, вихідна допомога виплачується у випадках, передбачених законодавством про працю, а також у разі розірвання трудового договору у випадку припинення робіт в організації на строк більше двох тижнів з причин виробничого характеру або скорочення робіт в них (п. 8 Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 29.09.1974 № 310-ІХ)

тижневий середній заробіток

 

* При звільненні на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП на підставі Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII (далі — Закон № 796) додатково виплачують вихідну допомогу в розмірі трикратної середньомісячної зарплати:

 • чорнобильцям 1, 2 категорій, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 3 категорії (п. 7 ст. 20, п. 1 ч. 1 ст. 21, п. 1 ч. 1 ст. 22 Закону № 796);
 • вдові (вдівцю), які не одружилися вдруге; чорнобильцю категорії 1—2 чи учаснику ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорії 3, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою (ч. 2 ст. 20, ч. 2 ст. 21, ч. 2 ст. 22 Закону № 796);
 • дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге; померлим громадянам 1—3 категорій, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт (ч. 3 ст. 20, ч. 3 ст. 21, ч. 4 ст. 22 Закону № 796).

Оновлений перелік документів, які слід видати працівнику під час звільнення

Вихідна допомога чорнобильцям — за рахунок державного бюджету. Щоби виплатити вихідну допомогу, роботодавець за основним місцем роботи нараховує її та подає розрахункові документи до органу соцзахисту (пп. 6 п. 4, п. 5 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою КМУ від 20.09.2005 № 936, лист Мінсоцполітики від 10.10.2019 № 136/0/205-19). Після того як орган соцзахисту перерахує бюджетні кошти на рахунок підприємства, роботодавець виплачує вихідну допомогу працівнику.

Стаття 44 КЗпП, частина 1 статті 21 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII, частина 5 статті 4 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 № 1975-XII передбачають виплату вихідної допомоги у розмірі двох мінімальних заробітних плат у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу. Проте на сьогодні при припиненні трудового договору на підставі пункту 3 статті 36 КЗпП немає правових підстав виплатити вихідну допомогу, передбачену статтею 44 КЗпП. Водночас виплачуйте вихідну допомогу при звільненні працівника у разі направлення на альтернативну (невійськову) службу, якщо це передбачає колективний договір підприємства.

Стаття 44 КЗпП містить мінімальні розміри вихідної допомоги при звільненні. Підприємство, що не фінансується з держбюджету, у колдоговорі може передбачити вихідну допомогу у більшому розмірі.

Виплата відпускних при звільненні 

До відпусток, що компенсують при звільненні, належать:

Підстава звільнення ніяк не обмежує право працівника отримати компенсації за дні невикористаної відпустки. Тобто роботодавець має компенсувати усі невикористані дні відпустки, навіть якщо звільняє працівника за прогул чи за розкрадання майна.

Законодавство не встановлює строку давності ані для щорічних відпусток, ані для відпустки «на дітей». Тому роботодавцем мають бути сплачені компенсаційні виплати при звільненні за усі роки, коли працівник не скористався правом на ту чи ту відпустку.

Виплата розрахункових при звільненні за власним бажанням

Розрахунок при звільненні за власним бажанням включає такі виплати, як:

 • заробітна плата за фактично відпрацьований час;
 • вихідна допомога — не менше тримісячного середнього заробітку;
 • компенсація за невикористані дні відпустки.

Звільняючись за власним бажанням, працівник має право отримати вихідну допомогу, якщо роботодавець щодо нього порушив законодавство про працю, умови трудового чи колективного договору (ч. 3 ст. 38 КЗпП). Мінімальний розмір вихідної допомоги — тримісячний середній заробіток. Колективний договір може передбачати вихідну допомогу у більшому розмірі.

Особливих умов нарахування та виплати компенсації за невикористану відпустку при звільненні за власним бажанням — немає. Потрібно лиш правильно розрахувати кількість невикористаних днів відпустки та оплатити їх. 

image30
Ірина Житкова шеф-редактор Експертус Кадри
Скористайтеся прикладами, як тепер відображати в наказах невикористані дні відпустки. Оновлені правила розрахунку середньої зарплати та зміни у виплаті компенсації за невикористані відпустки спричинили чимало запитань не лише в бухгалтерів, а й у кадровиків

Які виплати при звільненні за згодою сторін

Виплата розрахункових при звільненні за згодою сторін здійснюється на підставі пункту 1 статті 36 КЗпП складається із:

 • заробітної плати;
 • компенсації за невикористану відпустку;
 • вихідної допомоги, якщо вона передбачена.

На основі табеля обліку використання робочого часу працівнику, що звільняється, нараховують заробітну плату за відпрацьований час. Щоб своєчасно оформити виплати,  кадровик має ознайомити табельника із наказом про звільнення.

Роботодавець здійснює розрахункові виплати при звільненні працівника з урахуванням компенсації за невикористані дні щорічної відпустки і додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Кадровик передає копію наказу про звільнення бухгалтеру, щоб той нарахував і виплатив компенсацію за невикористану відпустку.

Трудове законодавство не передбачає вихідну допомогу при звільненні за угодою сторін. Проте, укладаючи угоду, працівник і роботодавець можуть домовитися про грошові компенсації працівнику при звільненні, наприклад, якщо роботодавець пропонує працівнику звільнитися.

Виплати при звільненні по скороченню

У разі звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності та штату на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП до обов’язкових виплат належать:

 • заробітна плата;
 • вихідна допомога — не менше середнього місячного заробітку;
 • компенсація за невикористані відпустки.

Підприємство, що не фінансується з держбюджету, у  колективному договорі може встановити вихідну допомогу при звільненні працівника за скороченням у більшому розмірі.

Додатково роботодавець виплачує вихідну допомогу у розмірі трьох середньомісячних зарплат за рахунок держбюджету окремим категоріям працівників-чорнобильців (див. вище).

Виплати при звільненні у разі ліквідації підприємства

Виплати при звільненні при ліквідації на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП знову-таки містять в собі:

 • зарплату;
 • вихідну допомогу — не менше середнього місячного заробітку;
 • компенсацію за невикористані відпустки.

Підприємство, що не фінансується з держбюджету, у  колективному договорі може встановити вихідну допомогу при звільненні працівника у зв’язку з ліквідацією підприємства у більшому розмірі.

Додатково роботодавець виплачує вихідну допомогу у розмірі трьох середньомісячних зарплат за рахунок держбюджету окремим категоріям працівників-чорнобильців (див. вище).

Виплати при звільненні за станом здоров’я

Однією із причин звільнення може бути невідповідність стану здоров’я, який перешкоджає працівнику продовжувати дану роботу на підставі пункту 2 статті 40 КЗпП.

Виплати при звільненні за станом здоровя передбачають:

 • зарплату;
 • вихідну допомогу — не менше середнього місячного заробітку;
 • компенсацію за невикористані відпустки.

Підприємство, що не фінансується з держбюджету, у  колективному договорі може встановити вихідну допомогу при звільненні працівника за цією підставою у більшому розмірі.

Виплати при звільненні у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу

Нерідко трапляється, що суд поновлює звільненого працівника, тоді як на його місці вже працює новий працівник. У такому разі роботодавець скасовує наказ про звільнення попереднього працівника, а нового звільняє на підставі пункту 6 статті 40 КЗпП.

При звільненні роботодавець виплачує працівнику:

 • зарплату;
 • вихідну допомогу — не менше середнього місячного заробітку;
 • компенсацію за невикористані відпустки.

Підприємство, що не фінансується з держбюджету, у колективному договорі може встановити вихідну допомогу при звільненні працівника за цією підставою у більшому розмірі.

Виплати при звільненні у разі припинення повноважень посадових осіб

Юридичні особи, створені у формі товариств, можуть звільняти у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб на підставі пункту 5 статті 41 КЗпП. Перелік посадових осіб слід шукати у спеціальному законі та статуті товариства. Як правило, це голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства.

У разі такого звільнення працівник отримує:

 • зарплату;
 • вихідну допомогу — не менше шестимісячного середнього заробітку;
 • компенсацію за невикористані відпустки.
Олена Петровська експерт із кадрових питань, Київ
Як визначити дату, після якої зможете звільнити працівника➤Як оформити доповідну, акти та наказ про звільнення➤Як внести записи до трудової книжки та особової картки працівника➤Як дотримати правил розрахунку при звільненні➤

Виплати при звільненні у разі знищенням майна роботодавця внаслідок бойових дій

З 19.07.2022 роботодавці отримали право звільнити на підставі пункту 6 статті 41 КЗпП працівника, якщо його неможливо забезпечити роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. У разі такого звільнення працівник отримує:

 • зарплату;
 • вихідну допомогу — не менше середнього місячного заробітку;
 • компенсацію за невикористані відпустки.



зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, Юлія Видиборець. У програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам.  Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді