Нова форма № 3-ПН: заповнення та подання

Звіт про вакансії (3-ПН) належить до звітних форм, що їх найчастіше складає та подає кадровик.

Вимогу щодо інформування служби зайнятості про вакансії містить Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (далі — Закон № 5067) — роботодавці зобов’язані своєчасно та у повному обсязі у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про попит на робочу силу (вакансії) (пп. 4 п. 3 ст. 50 Закону № 5067).

Форму № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядок її подання затверджено наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 № 316 (далі — Наказ № 316).

Скачати нову форму № 3-ПН

Увага!

У 2017 році форму оновлено. Наказом Міністерства соціальної політики України від 05.12.2016 № 1476 (далі — Наказ № 1476) унесено зміни до Наказу № 316: форму № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядок її подання (далі — Порядок) викладено в новій редакції.

Хто і кому подає звіт 3-ПН

Звітувати про вакансії мають всі роботодавці, що використовують працю фізичних осіб, — як юридичні особи (підприємство, установа, організація), так і ФОП (ч. 3 ст. 50 Закону № 5067, п. 2, 3 Порядку, п. 1 ст. 1 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 № 5026-VI).

Читайте також: Подання звіту № 3-ПН, якщо вакансію закрито самостійно

Звіт № 3-ПН можна подавати до будь-якого базового центру зайнятості (міський, районний, міськрайонний) — незалежно від місцезнаходження роботодавця.

Приклад

Організація, зареєстрована у Києві, відкриває структурний підрозділ у Донецькій області. Звіт про наявність вакансій може бути поданий як до районного центру зайнятості за місцем знаходження головного офісу в Києві, так і до одного із базових центрів зайнятості Донецької області.

До відома!

Подання звіту 3-ПН — одна зі складових процедури отримання дозволу на працевлаштування іноземця (п. 5 Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою КМУ від 27.05.2013 № 437), а ось для продовження дії дозволу 3-ПН подавати не потрібно (лист Мінсоцполітики від 05.06.2015 № 297/13/116-15).

Строки подання звіту 3-ПН та їх обчислення

Роботодавець має подавати звіт № 3-ПН не пізніше ніж через 3 робочі дні з дати відкриття вакансії

До відома!

Строк подання звіту скорочено у 2017 році з 10 до 3 робочих днів, це новація Наказу № 1476.

Вакансією вважається вільна посада (робоче місце), на яку може бути працевлаштована особа (ст. 1 Закону № 5067), а датою відкриття вакансії — наступний день після створення робочого місця чи після припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

Приклад

Приклад 1. Працівника звільнено в понеділок 13 лютого. Дата відкриття вакансії — вівторок 14 лютого. Останній строк подання звіту 3-ПН — четвер 16 лютого.

Приклад 2. Працівника звільнено в середу 15 лютого. Дата відкриття вакансії — четвер 16 лютого. Останній день строку припадає на понеділок 20 лютого.

Заповнення звіту за формою № 3-ПН

У вступній частині форми № 3-ПН вказуємо відомості про роботодавця. Але не тільки. Оновлена у 2017 році форма № 3-ПН містить позначку про вид звітності — первинна чи уточнювальна, що подається на заміну первинній.

Так, з метою інформування про наявність попиту на робочу силу (вакансії) роботодавець подає форму № 3-ПН з позначкою «первинна», а за необхідності уточнити характеристики вакансії (умови праці, розмір заробітної плати, вимоги до претендента тощо) — з позначкою «уточнювальна». Встановлено й обмеження — у звіті з позначкою «уточнювальна» не можна змінювати дані щодо кількості вакансій та назви професії (посади).

Базовий центр зайнятості має уточнювати актуальність вказаних у формі № 3-ПН вакансій щонайменше двічі на місяць — під час особистої зустрічі з роботодавцем, телефоном або засобами електронного зв’язку (п. 5 розд. І Порядку).

Форма 3-ПН містить два розділи — розділ І «Основні дані про вакансії» і розділ II «Коментарі до даних про вакансії».

Розділ І «Основні дані про вакансії»

Основні дані про вакансії фіксуємо в розділі І форми № 3-ПН.

У графі А вказуємо порядковий номер запису. Відомості про кількість вакансій за однією професією (посадою) з однаковими даними щодо оплати праці та місця проведення робіт наводимо під одним порядковим номером. Про вакансії з розбіжними характеристиками — під окремими порядковими номерами.

У графі 1 зазначаємо найменування професії (посади) відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327, а в графі 2 — кількість вакансій за однойменною професією з однаковим розміром оплати праці та місцем проведення робіт.

У графі 3 вказуємо розмір заробітної плати з урахуванням основної заробітної плати, премій, надбавок, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у графі 4 — тільки розмір основної заробітної плати.

У формі 3-ПН маємо зазначити місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село).

Увага!

У 2017 році із форми № 3-ПН виключено графу, де роботодавець відзначав, чи бажає він укомплектувати вакансію за сприяння центру зайнятості. Натомість додано графу для позначки про наявність у розділі ІІ форми додаткових коментарів до опису вакансії.

Приклад заповнення розділу I форми № 3-ПННова форма № 3-ПН: заповнення та подання

Розділ II «Коментарі до даних про вакансії»

Розділ ІІ форми № 3-ПН заповнюємо за потреби деталізувати відомості про вакансію.

Працівник, який складає звіт, вказує порядковий номер запису про вакансію із розділу І та кількість вакансій за цим записом. Наприклад:

Приклад заповнення розділу ІІ форми № 3-ПН за вакансією «Провідний юрисконсульт»

Нова форма № 3-ПН: заповнення та подання

Про бажання працевлаштувати інвалідів, внутрішньо переміщених осіб, осіб «квотних» категорій (ст. 14 Закону № 5067) роботодавець може повідомити центр зайнятості, заповнивши пункт 2 розділу ІІ форми.

Увага!

Працевлаштувавши безробітних із додатковими гарантіями зайнятості на нові робочі місця, роботодавець може отримати компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску (ст. 26 Закону № 5067, постанова КМУ від 15.04.2013 № 347). Компенсацію витрат на оплату праці, перепідготовку та підвищення кваліфікації передбачено й у разі прийняття на роботу внутрішньо переміщених осіб (ст. 24-1 Закону № 5067, постанова КМУ від 08.09.2015 № 696).

У пункті 3 перераховуємо завдання та обов’язки за вакантною посадою, стисло характеризуємо роботи, які має виконувати працівник, за потреби додаємо коментар.

Відтак уточнюємо режим роботи (5-денний чи 6-денний робочий тиждень, робота змінами, вахтовий метод, робота в нічний час, неповний робочий час тощо) та її характер (постійна, тимчасова, сезонна, робота вдома тощо), умови праці (шкідливі, важкі, небезпечні та ін.).

Пункт 7 передбачено для додаткових відомостей про вакансію, зокрема про пільги (харчування, відшкодування транспортних витрат тощо).

Кваліфікаційні вимоги до кандидата на вакансію (освіта, спеціальність (спеціалізація) та/або галузь знань, професійна кваліфікація, необхідний стаж роботи), побажання щодо додаткових умінь, знань, навичок наводимо в пунктах 8-12 розділу ІІ форми № 3-ПН.

Увага!

Розділ II форми № 3-ПН підписує роботодавець або уповноважена ним особа окремо щодо кожної вакансії.

Відповідальність за неподання звіту № 3-ПН

Ані Закон «Про зайнятість населення», ані інші нормативно-правові акти не передбачають фінансових санкцій для роботодавця чи адміністративної відповідальності для посадових осіб за неподання звітності про вакансії.

Поряд із цим надання роботодавцем відомостей про вакансії до служби зайнятості дає змогу спільними зусиллями вирішувати проблеми добору кадрів та працевлаштування безробітних.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, Юлія Видиборець. У програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам.  Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді