Порядок отримання дозволу на працевлаштування іноземців в Україні

UA RU
У статті детально розкажемо, як отримати дозвіл на працевлаштування іноземця та у яких випадках можливе скасування дозволу на працевлаштування іноземця

Як отримати дозвіл на працевлаштування іноземця

Дозвіл на працевлаштування іноземних громадян в Україні надають роботодавцю у встановленому порядку. Для цього до служби зайнятості потрібно подати такі документи:

Порядок отримання дозволу на працевлаштування іноземців в Україні

СКАЧАТИ

 1. Заяву за формою, наведеною в додатку 3 до постанови КМУ від 24.01.2023 № 68, в якій підтверджуєте, що посада, на якій застосовуватимете працю іноземця або особи без громадянства, відповідно до закону не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці.

 2. Копії сторінок паспортного документа іноземця з особистими даними разом із засвідченим перекладом українською мовою. Виняток:

 • іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів щодо вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 • іноземці та особи без громадянства, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 • особи, які подали заяву про визнання особою без громадянства;
 • особи, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства.
 1. Кольорову фотокартку іноземця розміром 3,5 × 4,5 см.

 2. Проєкт трудового договору (контракту) або гіг-контракту з іноземцем або особою без громадянства, засвідчений роботодавцем (крім відряджених іноземних працівників) (п. 1 — 4 ч. 1 ст. 42-2 Закону № 5067).

 3. Документ про внесення плати за видачу дозволу (ч. 3 ст. 42-2 Закону № 5067).

Intensyv_kadrovogo_obliku.png

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА

Документи, видані за кордоном, необхідно легалізувати в установленому порядку, якщо інше не встановлюють міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана ВРУ.

Документи, складені іноземною мовою, необхідно перекласти українською мовою. Справжність підпису перекладача засвідчують нотаріально (ч. 6 ст. 42-2 Закону № 5067).

Заяву та документи для отримання дозволу до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, подає роботодавець особисто або його уповноважена особа у паперовій чи електронній формі в один із таких способів:

 1. Особисто під час прийому посадовими особами суб’єктів звернення.
 2. Направляє поштове відправлення з описом вкладення.
 3. Через електронний кабінет роботодавця на офіційному веб-сайті територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, або інші державні електронні системи онлайн-послуг із використанням електронного підпису та з проходженням процедури верифікації.
 4. Через центр надання адміністративних послуг.
 5. Через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування (за наявності технічної можливості).

Підстава — частина 4 статті 42-2 Закону № 5067.Як оформити наказ про переведення на іншу посаду

Служба зайнятості надає роботодавцю опис прийнятих документів одразу після прийняття від нього заяви про видачу дозволу з іншими передбаченими статтею 42-2 Закону № 5067 документами (ч. 1 ст. 42-7 Закону № 5067). Наступного робочого дня служба зайнятості перевіряє заяву та додані документи. Мета перевірки — з’ясувати, чи є підстави зупинити розгляд заяви (ч. 2 ст. 42-7 Закону № 5067).

Якщо підстави зупинити розгляд відсутні, служба зайнятості розгляне заяву про видачу дозволу за 7 робочих днів (ч. 1 ст. 42-6 Закону № 5067) і протягом двох робочих днів з дня його прийняття оприлюднить відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті та повідомить роботодавця засобами електронного зв’язку (ч. 3 ст. 42-7 Закону № 5067).

Випадки, коли продовжують строк розгляду заяви про видачу дозволу на працевлаштування іноземців в Україні

Строки розгляду заяв про видачу дозволу продовжують, якщо подали заяву для працевлаштування:

 • громадянина Російської Федерації, громадянина Республіки Білорусь, а також інших держав, визнаних такими, що становлять загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності і демократичному конституційному ладу та іншим національним інтересам України, — до надання погодження регіонального органу СБУ або відмови у наданні такого погодження;
 • іноземця або особи без громадянства, який брав безпосередню участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації проти України, — до надання інформації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період.

Підстава — частина 1 статті 42-6 Закону № 5067.

Як запровадити зміни істотних умов праці на підприємстві

Зміни до дозволу на працевлаштування іноземних громадян в Україні

За потреби внесення змін до дозволу на працевлаштування іноземців, роботодавець має подати заяву про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі — заява) та документи залежно від обставин звернення.

Порядок отримання дозволу на працевлаштування іноземців в Україні

РОЗГОРНУТИ ТАБЛИЦЮ

Форма заяви затверджена у додатку 4 до постанови КМУ від 24.01.2023 № 68.

Строк звернення — протягом 30-ти днів після виникнення однієї з обставин (ч. 3 ст. 42-5 Закону № 5067). Інакше служба зайнятості скасує дозвіл (п. 6 ч. 2 ст. 42-10 Закону № 5067).

Служба зайнятості розглядає заяву і:

 • при прийнятті документів надає їх опис;
 • наступного робочого дня перевіряє заяву та додані документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви.

Якщо підстави призупинити розгляд відсутні, служба зайнятості розгляне заяву за три робочих дні (ч. 1 ст. 42-6 Закону № 5067) і протягом двох робочих днів з дня його прийняття оприлюднить відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті та повідомить роботодавця засобами електронного зв’язку (ч. 2 ст. 42-7 Закону № 5067).

За потреби роботодавець може продовжити дію дозволу про працевлаштування іноземця. Як це зробити читайте тут.

Скасування дозволу на працевлаштування іноземця

Служба зайнятості скасує дозвіл:

 • з власної ініціативи — якщо є порушення щодо оформлення дозволу чи використання праці іноземця, а також у разі засудження іноземця чи видворення його з України;
 • з ініціативи роботодавця — за заявою.

Підстави скасувати дозвіл — у статті 42-10 № 5067-VI.Працевлаштування іноземців в Україні

Роботодавець зобов’язаний звернутися до служби зайнятості із заявою про скасування дозволу в разі:

 • припинення трудового договору (контракту) або гіг-контракту з іноземцем чи особою без громадянства;
 • визнання іноземця біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 • припинення виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, у зв’язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства.

Підстава — частина 1 статті 42-10 Закону № 5067.

Випадки, коли служба зайнятості скасує дозвіл:

 • роботодавець не подав упродовж 10 днів після укладання договору до центру зайнятості, копії трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, якщо подання такої копії є обов’язковим відповідно до Закону № 5067, як скеровує частина 4 статті 42-7 Закону № 5067;
 • служба зайнятості виявила, що трудовий договір з іноземцем припинено;
 • служба зайнятості виявила, що іноземець визнаний біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту;
 • служба зайнятості виявила, що припинено договір, за яким був направлений в Україну відряджений іноземний працівник;

які є курси кадровика онлайн

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА

 

 • служба зайнятості виявила недостовірні дані в поданих роботодавцем документах, які не могли бути виявлені під час розгляду заяви про видачу чи продовження дозволу;
 • служба зайнятості отримала від ДМС рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця з України;
 • служба зайнятості встановила факт застосування праці іноземця на інших умовах, ніж ті, що визначені дозволом, або іншим роботодавцем (крім роботи за сумісництвом відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 42 Закону № 5067 та суміщення посад відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону № 5067);
 • іноземець або особа без громадянства не використав право на оскарження рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у т. ч. протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або особою без громадянства, або у разі остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про відмову у визнанні особою без громадянства;
 • набрав законної сили обвинувальний вирок суду, за яким іноземець засуджений за злочин.

Підстава — частина 2 статті 42-10 Закону № 5067.

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді