Оформлення гіг-контракту

Автор
порталу «Кадровик-01»
Одним з останніх трендів в IT-галузі є використання гіг-контрактів, на відміну від договорів з ФОПами, які дають змогу бізнесу залучати працівників для виконання конкретних завдань або проєктів. В Україні гіг-контракт між гіг-спеціалістом та резидентом можливо оформити в межах правового режиму Дія Сіті.

Дія Сіті: що це таке?

Правовий режим Дія Сіті — це сукупність правових норм, якими визначаються права та обов’язки особи, що виникають, змінюються та припиняються у зв’язку із зверненням про набуття, набуттям та втратою статусу резидента Дія Сіті, а також особливості регулювання відносин за участю резидента Дія Сіті і щодо участі у його статутному капіталі (Закон України від 15 липня 2021 року № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» зі змінами: далі — Закон № 1667).

Щоб стати резидентом Дія Сіті, компанія має бути зареєстрована за українським законодавством, займатися кваліфікованими видами діяльності, відповідати умовам вступу та підготувати пакет документів. Інформація про юридичних осіб, які перебувають або перебували у статусі резидента Дія Сіті, міститься в реєстрі.

Перелік видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті встановлює ч. 4 ст. 5 Закону № 1667. Так, до них, наприклад, належить:

  • розробка і тестування програмного забезпечення;
  • видання та розповсюдження програмного забезпечення;
  • навчання комп’ютерної грамотності, програмування, тестування та технічна підтримка програмного забезпечення;
  • проведення маркетингових кампаній та надання рекламних послуг з використанням програмного забезпечення, розробленого за участю резидента Дія Сіті, у мережі Інтернет та/або на пристроях користувачів тощо.

Вимоги до резидента Дія Сіті викладені у ст. 5 Закону № 1667. А ч. 2 статті 5 Закону № 1667 визначає коло суб’єктів, які не можуть бути резидентами Дія Сіті.

Для компаній-резидентів Дія Сіті передбачений спеціальний податковий режим.

Режим Дія Сіті ґрунтується на моделі гіг-економіки, тобто моделі трудових відносин, заснованій на короткострокових контрактах або неформальних домовленостях.

IT-компанії можуть працевлаштовувати спеціалістів в умовах гіг-економіки. Його модель дещо схожа на фріланс, утім, із доданими трудовими правами працівника на відпустку, лікарняні, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності тощо.

Резиденти Дія Сіті можуть провадити господарську діяльність за умов, якщо:

  • прийматимуть працівників за трудовим договорами або контрактами;
  • найматимуть гіг-спеціалістів на підставі гіг-контрактів.

Гіг-контракт в межах правового режиму Дія Сіті

Гіг-контракт — це цивільно-правовий договір (ЦПД), за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії (розділ V Закону № 1667). Іншими словами, робота за гіг-контрактом, це коли працівників не приймають в штат, а запрошують на конкретні проєкти, де вони у визначені строки вирішують поставлені задачі.

Гіг-спеціалістом є фізична особа, підрядник та/або виконавець робіт за гіг-контрактом.

Резидент Дія Сіті забезпечує гіг-працівника обладнанням та засобами, необхідними для виконання робіт (надання послуг), якщо інше не передбачено гіг-контрактом. 

Як оформити гіг-контракт в Україні?

Оформити гіг-контракт в Україні можливо у письмовій або електронній формі (ч. 1 ст. 17 Закону № 1667). Відносини між гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті визначає тільки Закон № 1667. КЗпП та трудове законодавство на них не поширюється.

ВАЖЛИВО!

ЦПД не вважається гіг-контрактом, якщо в ньому прямо не зазначено про укладення саме гіг-контракту.

Якщо резидент Дія Сіті прагне співпрацювати з іноземним гіг-спеціалістом, він може добровільно отримати дозвіл на застосування його праці (ч. 2 ст. 42 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI; далі — Закон про зайнятість населення). Після отримання такого дозволу резидент Дія Сіті має права та обов’язки роботодавця, що визначені в розділі VII Закону про зайнятість населення.

У гіг-контракті за домовленістю сторін визначають:

  • строк дії гіг-контракту;
  • права, обов’язки й відповідальність сторін;
  • розмір винагороди гіг-спеціаліста;
  • умови припинення контракту, інші умови тощо (ч. 4 ст. 17 Закону № 1667).

Строк дії та умови припинення гіг-контрактів регламентує стаття 18 Закону № 1667. Гіг-контракти укладаються на невизначений строк, за умови, якщо закон чи сторони гіг-контракту не встановили інший строк.

Після укладення гіг-контракту, але до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом, резидент Дія Сіті сповіщає ДПС (ч. 1 ст. 23 Закону № 1667).

Інформацію з цього повідомлення передають до Реєстру страхувальників та Реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI.

УВАГА!

Єдиний внесок для платника-резидента Дія Сіті, який у календарному місяці відповідав вимогам, визначеним п.п. 2, 3 ч. 1, п. 10 ч. 2 статті 5 Закону № 1667, встановлюється на суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами — у розмірі мінімального страхового внеску

У гіг-контракті потрібно прописати підстави для його припинення.

Чим відрізняється гіг-контракт від договору з ФОПом?

До введення Дія Сіті найбільш поширеною формою співпраці в ІТ були ЦПД з фахівцями, зареєстрованими як фізособи-підприємці (ФОП). Окрім спрощеної системи оподаткування, така форма працевлаштування надавала сторонам свободу і гнучкість, не характерну для трудових відносин.

Однак, компанії ризикували, адже інспектори Держпраці могли перекваліфікувати ЦПД з ФОП у приховані трудові відносини, а відтак накласти штраф.

Гіг-контракти дають ІТ-компаніям змогу уникнути штрафів за приховані трудові відносини.

Укладання та виконання гіг-контракту — це не здійснення підприємницької чи іншої господарської діяльності гіг-спеціаліста.

Гіг-контракт може укладатись з фізичною особою без статусу ФОП. Тому немає необхідності використовувати ФОП, мати окремий рахунок для нього, сплачувати податки і іноді штрафи. Соціальні гарантії для гіг-працівників закріплені законодавчо на державному рівні. Водночас ФОПи таких переваг не мають.

Гіг контракт і ФОП: можна закрити ФОП або використовувати під інші фріланс-проєкти, це не заборонено.

Податки за гіг-контрактом практично аналогічні податкам ФОП третьої групи. Як ФОП, так і за гіг-контрактом сплачується ЄСВ в розмірі мінімум 22 % від мінімальної зарплати та 5 % від доходу (єдиний податок, податок з оплати праці гіг-контракту). З доходу гіг-спеціаліста додатково сплачується 1,5 % військового збору.

Оскільки відповідно до законодавства України ФОП вважається самостійним суб’єктом господарювання, адміністрування та сплата податків повинна здійснюватися ФОП самостійно.

Для гіг-контрактів обов’язок щодо сплати податків буде покладений на роботодавця, по аналогії зі сплатою податків за трудовим договором. зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до Дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, а також Юлія Видиборець з інформацією про новий мобілізаційний закон — головні зміни. Ще у програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам. Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді