Умови та тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах

Державою встановлено жінкам, що працюють, пільги і гарантії, спрямовані на компенсацію та мінімізацію погіршення їх матеріального стану внаслідок втрати заробітку, зокрема, у разі вагітності та пологів. Така компенсація надається за рахунок коштів соціального страхування.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами.

Відповідно до пункту 6.1 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455 (далі — Інструкція № 455), листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами видається за місцем спостереження за вагітною з 30 тижнів вагітності на 126 календарних днів.

Призначення допомоги по вагітності та пологах

Заповнений листок непрацездатності працівник кадрової служби передає комісії із соціального страхування організації.

Рішення про призначення допомоги по вагітності та пологах приймає комісія (уповноважений) із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та витратами, зумовленими похованням, й оформлюється протоколом засідання комісії або рішенням уповноваженого із соціального страхування організації.

При розгляді питання комісія має брати до уваги те, що матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виплачується у разі, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні (ч. 5 ст. 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV; далі — Закон № 1105).

Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження (ч. 1 ст. 32 Закону № 1105).

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами(ч. 1 ст. 25 Закону № 1105).

Комісія із соціального страхування передає в бухгалтерію примірник протоколу (рішення) і листок непрацездатності, на підставі яких бухгалтер проводить відповідні розрахунки, а саме — нарахування допомоги по вагітності та пологах, та подає на ім’я директора виконавчої дирекції відділення ФСС заяву-розрахунок для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів ФСС за формою, затвердженою Додатком до Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП (постанова правління ФСС з ТВП «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності» від 22.12.2010 № 26).

Після відповідного розрахунку допомоги, вона виплачується у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати (п. 2 ч. 2 ст. 32 Закону № 1105).

Умови призначення допомоги по вагітності та пологах

Питаннями призначення та виплати допомоги при народженні дитини опікуються органи праці та соціального захисту населення. При поданні вагітною листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами працівнику кадрової служби доцільно її повідомити, що допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини (п. 12 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 № 1751).

Отже, жінці, яка працює, для отримання допомоги при народженні дитини необхідно самостійно звертатися до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

Тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах за різними страховими випадками

Страховий випадок

Тривалість виплати допомоги

Особливості видачі листка непрацездатності

Вагітність та пологи

вагітність та одноплідні пологи

126 календарних днів (70 днів до і 56 після пологів) (п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону № 1105)

з 30 тижнів вагітності воднораз на 126 календарних днів (п. 6.1 Інструкції № 455)

вагітність та пологи жінок, віднесених до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

180 календарних днів зазначеної відпустки (90 днів до і 90 після пологів) (п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону № 1105)

з 27 тижнів вагітності тривалістю 180 календарних днів (п. 6.3 Інструкції № 455)

ускладнені пологи або народження двох чи більше дітей

140 календарних днів (70 днів до і 70 після пологів) (п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону № 1105)

додатково до листка непрацездатності на 126 календарних днів видається листок непрацездатності на 14 календарних днів (п. 6.2 Інструкції № 455)

Усиновлення дитини

усиновлення дитини протягом двох місяців з дня її народження

за період з дня усиновлення і до закінчення 56 календарних днів (ч. 2 ст. 25 Закону № 1105)

Видається лікарем жіночої консультації на підставі свідоцтва про народження дитини та рішення суду про її усиновлення або встановлення опіки (п. 6.11 Інструкції № 455)

одночасне усиновлення двох і більше дітей

за період з дня усиновлення і до закінчення 70 календарних днів (ч. 2 ст. 25 Закону № 1105)

усиновлення дитини жінкою, віднесеною до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

за період з дня усиновлення і до закінчення 90 календарних днів (ч. 2 ст. 25 Закону № 1105)

Вагітність та пологи жінки, яка не спостерігалась з приводу вагітності до дня пологів

одноплідні пологи

56 календарних днів

з дня пологів на період тривалості післяпологової відпустки (п. 6.4 Інструкції № 455)

пологи жінки, віднесеної до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

90 календарних днів

ускладнені пологи або народження двох чи більше дітей

70 календарних днів

Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності

140 календарних днів у разі народження живої дитини, на 70 календарних днів у випадку мертвонародження при таких пологах

Видається лікувально-профілактичним закладом, де відбулись пологи (п. 6.5 Інструкції № 455)

Штучне переривання вагітності

за бажанням жінки

3 дні, при виникненні ускладнень — на весь період тимчасової непрацездатності

Строк обчислюється з урахуванням дня операції (п. 6.8 Інструкції № 455)

з інших причин, у т. ч. за медичними або соціальними показаннями

на весь період тимчасової непрацездатності

Листок непрацездатності видається з дня госпіталізації (п. 6.8 Інструкції № 455)

Терапія безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій

від дня початку ультразвукового та гормонального контролю медикаментозної стимуляції овуляції до моменту підтвердження наявності вагітності ультразвуковим методом (п. 6.9 Інструкції № 455)

видається лікувально-профілактичним закладом, в якому проводилась терапія

Корисно знати

У разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у період її тимчасової непрацездатності листок непрацездатності по тимчасовій непрацездатності закривається, з дня настання цієї відпустки видається інший листок непрацездатності.

У разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у період простою підприємства, установи, організації не з вини застрахованої особи, щорічної (основної чи додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

За період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (п. 3 ст. 25 Закону № 1105).


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до Дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, а також Юлія Видиборець з інформацією про новий мобілізаційний закон — головні зміни. Ще у програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам. Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді