Як унести зміни до ПВТР у зв’язку зі зміною графіка роботи

Трудовий розпорядок в організації визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджує трудовий колектив за поданням власника і профспілкового представника.

Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства (ст. 57 КЗпП).

Увага!

Графіки змінності затверджуються при роботі змінами протягом дня (доби)

Отже, щоб змінити час початку і закінчення робочого дня та перерви для відпочинку й приймання їжі (графіку роботи) при однозмінному режимі роботи, необхідно внести зміни до Правил внутрішнього трудового розпорядку організації (ПВТР).

Внесення змін та доповнень до чинних ПВТР здійснюється в такому самому порядку, що і затвердження ПВТР. Тобто керівник організації повинен:

  • прийняти рішення про внесення змін (наприклад, про зміну графіку роботи);
  • погодити зміни з виборним органом первинної профспілкової організації (або іншим представницьким органом трудового колективу);
  • винести узгоджений варіант змін на розгляд загальних зборів трудового колективу для обговорення і прийняття;
  • ввести в дію зміни до ПВТР (або нову редакцію ПВТР);
  • ознайомити всіх працівників із прийнятими змінами (або з новою редакцією ПВТР).

Розглянемо кожен крок відповідної кадрової процедури докладніше.

Приймаємо рішення про зміну графіка роботи

Оформити рішення про зміну графіка роботи та про необхідність внесення відповідних змін до ПВТР можна у різний спосіб. Вибір способу залежатиме від того:

  • хто був ініціатором змін;
  • яким чином в організації приймаються та оформлюються управлінські рішення;
  • яким чином надаються доручення відповідальним виконавцям.

Приклад

Керівник організації особисто приймає рішення про зміну графіка роботи організації і видає письмове розпорядження (або надає усне доручення), яким зобов’язує одного із своїх підлеглих підготувати подання до виборного органу первинної профспілкової організації (або повноважного представницького органу трудового колективу) щодо узгодження внесення змін до ПВТР (далі — подання) і визначає термін виконання.

Один із заступників керівника організації (або один із керівників структурних підрозділів тощо) подає на ім’я керівника доповідну записку з обгрунтованою пропозицією щодо доцільності зміни графіка роботи організації, після чого керівник своєю резолюцією на доповідній записці надає доручення про підготовку подання, а також визначає виконавця і термін виконання.

Рішення про зміну графіка роботи організації прийнято керівником під час обговорення цього питання на оперативній нараді та оформлено в протоколі наради з обов’язковим визначенням особи, відповідальної за підготовку подання, та терміну виконання доручення

Готуємо подання до виборного органу первинної профспілкової організації щодо узгодження внесення змін до ПВТР

Подання на ім’я голови виборного органу первинної профспілкової організації (або голови повноважного представницького органу трудового колективу) має містити чітко сформульовану пропозицію про внесення змін до ПВТР, обгрунтування їх доцільності, а також прохання про розгляд цього подання у певний термін та надання письмового рішення про згоду або незгоду із запропонованими змінами. Також подання має містити прохання керівника викласти у письмовій формі аргументовані заперечення щодо запропонованих змін до ПВТР, з якими виборний профспілковий (представницький) орган не згоден, та запропонувати свій варіант (варіанти) формулювань «спірних» питань.

Приймаємо рішення про скликання загальних зборів трудового колективу

Після отримання від профспілкового (представницького) органу згоди на внесення змін до ПВТР керівник приймає рішення про скликання загальних зборів трудового колективу, визначає дату і місце їх проведення та заздалегідь доводить до відома усіх працівників цю інформацію, а також відомості про порядок денний зборів, ознайомлює колектив із пропозицією щодо запропонованих змін до ПВТР. Рішення оформлюється наказом чи розпорядженням.

Спосіб доведення тексту проекту змін до ПВТР до всіх працівників залежатиме від організаційної структури та чисельності працівників організації, технічних можливостей та наявних засобів внутрішніх комунікацій. Проект змін до ПВТР можна, наприклад, розмістити:

  • на дошках оголошень в місцях масового перебування працівників (на прохідній, у кімнатах відпочинку та прийому їжі тощо);
  • на внутрішньому корпоративному сайті тощо.

Можна також роздати примірники проекту змін до ПВТР керівникам структурних підрозділів організації і зобов’язати їх ознайомити підлеглих із текстом змін.

Виконавців та терміни ознайомлення трудового колективу із запропонованими змінами керівник може визначити у відповідному наказі, розпорядженні, рішенні оперативної наради тощо.

Проводимо загальні збори трудового колективу

На зборах трудового колективу керівник організації (уповноважена ним особа) спільно з головою виборного органу первинної профспілкової організації або повноважним представником трудового колективу мають довести до відома працівників проект змін до ПВТР, викласти позиції роботодавця і позиції профспілки (представницького органу) щодо розбіжностей та запропонувати до голосування узгоджений варіант проекту змін.

Увага!

Хід обговорень, результати голосування і прийняті рішення фіксуються в протоколі загальних зборів трудового колективу, який підписується головою та секретарем зборів

Доводимо до відома працівників проект змін до ПВТР

Введення в дію змін, нової редакції ПВТР має оформлюватися наказом (розпорядженням)/

У констатуючій частині документа робиться посилання на рішення, прийняті під час загальних зборів трудового колективу, та зазначаються дата і номер відповідного протоколу. У розпорядчій частині наказу слід визначити порядок і строки ознайомлення працівників з новими Правилами.

Увага!

Кожен працівник має бути особисто ознайомлений із змінами, з новою редакцією ПВТР. Крім того, роботодавець має забезпечити необмежений доступ до тексту ПВТР для усіх працівників: примірники змін, нової редакції ПВТР може бути розміщено на спеціальних стендах у холах, актових залах, доступних місцях у кожному структурному підрозділі, в т. ч. у відділі кадрів, на внутрішньому корпоративному сайті тощо.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді