Максимальний і мінімальний строки відрядження

Автор
керівник експертної групи Експертус Кадри
На який строк відряджати працівника, роботодавець вирішує не тільки з огляду на завдання, що треба виконати. Є й часові обмеження. Мінімальний строк відрядження однаковий для приватного підприємства і бюджетної установи, а ось максимальний — різниться. Кадровик бюджетної установи знайде у цій статті бонус — таблицю з максимальними строками відряджень для різних категорій персоналу

Мінімальний строк відрядження

...не залежить від форми власності чи особливостей фінансування і становить один день.

Бюджетна установа

Підприємства, установи та організації, що фінансують з державного бюджету, керуються насамперед КЗпП та  нормативно-правовими актами:

Відрядження працівника: складні ситуації та їх вирішення

Наведемо два аргументи.

1. Ані КЗпП, ані Постанова № 98 не встановлюють мінімального строку відрядження. Однак, з огляду на положення Інструкції № 59, строк відрядження обчислюють у днях. Відтак мінімальний строк відрядження — один день.

2. Стаття 121 КЗпП зобов’язує роботодавця виплатити добові. Їх виплачують за кожний день перебування працівника у відрядженні та в дорозі, включаючи день вибуття у відрядження і день прибуття з відрядження (п. 4 розд. ІІ Інструкції № 59).

Приватне підприємство

Керується КЗпП, а Інструкцію № 59 використовує як методичний посібник. З огляду на аргументи для бюджетників, мінімальний строк — один день.

Максимальний строк відрядження

Приватне підприємство

Обмеження немає. Визначайте строки з огляду на потреби бізнесу, але візьміть до уваги, що накази про відрядження тривалістю до 30 к. д. реєструють у Журналі реєстрації наказів з кадрових питань тимчасового (5 р.) зберігання, а понад 30 к. д. — у Журналі реєстрації наказів з кадрових питань тривалого (75 р.) зберігання.

Бюджетна установа

Для підприємств, установ, організацій, що фінансують з держбюджету, строк одного відрядження не може перевищувати:

  • в межах України — 30 календарних днів;
  • за кордон — 60 календарних днів.

Ці обмеження встановлює пункт 6 Постанови № 98. Він надає й вичерпний перелік підстав, коли строк відрядження може бути більшим.

Таблиця максимальних строків відрядження залежно від категорії працівників та виду робіт

Максимальний і мінімальний строки відрядження

СКАЧАТИзміст

Огляд змін трудового законодавства за перше півріччя 2024

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді