Звільнення директора за власним бажанням

UA RU
Яким має бути порядок дій, якщо директор подав заяву про звільнення? Кого він має попередити та як оформити таке звільнення?

Загальні умови звільнення за власним бажанням

У Кодексі законів про працю України (далі — КЗпП), який регулює трудові відносини всіх працівників (у т. ч. і керівника) наведено чіткі підстави розірвання строкових та безстрокових трудових договорів з ініціативи працівника (ст. 38, 39 КЗпП).

Так, відповідно до частини першої статті 38 КЗпП працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною­інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Увага!

Відповідно до абзацу третього п. 2.26 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженого наказом Мінпраці, Мін’юсті і Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58 (зареєстровано в Мін’юсті 17.08.1993 за № 110) при розірванні трудового договору з ініціативи працівника з причин, за яких законодавство пов’язує надання певних пільг і переваг, запис про звільнення вноситься до трудової книжки із зазначенням цих причин. Наприклад: «Звільнений за власним бажанням у зв’язку з зарахуванням до вищого навчального закладу, ст. 38 КЗпП України»

Крім того, згідно з частиною третьою статті 38 КЗпП працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.

До відома

Підставою припинення трудового договору у такому випадку буде — частина третя статті 38 КЗпП


⚡ ТОП-5 консультацій ⚡


Розірвання строкового трудового договору за бажанням працівника

Щодо строкового трудового договору, то відповідно до частини першої статті 39 КЗпП він підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 КЗпП.

Читайте також — Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника

Зверніть увагу, що у абзаці четвертому пункту 12 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9 наголошується, що відповідно до статті 39 КЗпП працівник вправі вимагати розірвання строкового трудового договору при наявності для цього поважних причин (ч. 1 ст. 38 КЗпП).

Контракт, що є особливою формою трудового договору, також може бути припинено з ініціативи працівника. Нагадаємо, що контракт укладається у випадках, передбачених законами України, зокрема, контракт може бути укладено з керівником ТОВ (ч. 3 ст. 21 КЗпП, ч. 4 ст. 65 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436­IV).

Відповідно до пункту 23 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 170 контракт підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за контрактом, порушення роботодавцем законодавства про працю, невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених контрактом, та з інших поважних причин.

Звільнення працівника (зокрема, керівника) у цьому разі проводиться відповідно до статті 39 КЗпП

Зверніть також увагу, що додаткові умови припинення дії контракту (не передбачені законодавством) можуть бути встановлені угодою сторін (ч. 3 ст. 21 КЗпП).

У такому випадку звільнення провадиться за п.  8 ст. 36 КЗпП

Порядок звільнення директора за власним бажанням

Таким чином, з огляду на вищевикладене, можна зробити висновок, що незалежно від того, який трудовий договір (строковий, безстроковий, контракт) було укладено з директором, останній вправі, у порядку та за наявності відповідних підстав, передбачених вищезазначеними нормативно­правовими актами, розірвати трудовий договір.

Про своє бажання припинити трудові відносини керівник підприємства має повідомити власника або уповноважений ним орган (як зазначено, зокрема, у ст. 38, 39 КЗпП).

Відповідно до пункту 1 статті 140 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435­ІV (далі — ЦК) товариство з обмеженою відповідальністю (далі — ТОВ) може бути засноване однією або кількома особами.

Тобто власниками (засновниками) ТОВ може бути одна або кілька осіб.

Отже, якщо власником (засновником) ТОВ є одна особа, то директор, який бажає звільнитись з власної ініціативи, зобов’язаний повідомити лише цього власника (або уповноважений ним орган).

А якщо власників (засновників) ТОВ декілька, як має вчинити директор ТОВ?

Враховуючи, що чисельність учасників (власників) ТОВ може бути досить чисельною (максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 100 осіб; ч. 2 ст. 50 Закону про господарські товариства) керівник ТОВ може повідомити про своє бажання звільнитись безпосередньо на чергових або позачергових зборах учасників ТОВ (додавши відповідну заяву про звільнення) або повідомити уповноважений ними орган (за наявності такого органу, визначеного, зокрема, статутом ТОВ). Але у будь­якому випадку прийняття рішення про звільнення директора ТОВ (як і про прийняття директора на роботу) належить до виключної компетенції загальних зборів учасників ТОВ (ч. 4 ст. 145 ЦК, п. «г» ст. 41, ст. 59 Закону про господарські товариства). Рішення оформляється протоколом.

Увага!

Коли ТОВ має лише одного учасника, якому належить частка, розміром 100% статутного (складеного) капіталу ТОВ, функції загальних зборів учасників Товариства здійснюються цим учасником Товариства шляхом одноособового прийняття ним рішення.

Якщо з боку власників немає заперечень щодо звільнення директора, то в обумовлений строк має бути видано наказ про звільнення.

Відповідно до статті 47 КЗпП у день звільнення керівнику має бути видана належним чином оформлена трудова книжка, а також проведено з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 КЗпП.

До відома

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум (ст. 116 КЗпП).


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді