Розірвання строкового трудового договору до закінчення строку його чинності

UA RU
Строковий трудовий договір роботодавець та працівник укладають на певний період часу. Проте дострокове розірвання такого договору теж можливе. Хто та за яких умов має право це зробити — роз’яснюємо у статті.

За загальним правилом, трудовий договір з працівником підписується на обмежений строк у тих випадках, коли, враховуючи характер подальшої роботи, умови її виконання та законні інтереси працівника, трудові правовідносини не можна встановити на невизначений період.

Прийняття на роботу за строковим трудовим договором

Зазвичай строковий трудовий договір припиняється у разі закінчення його строку відповідно до п. 2 ст. 36 КЗпП. Проте життя вносить свої корективи: дострокове розірвання строкового договору можливе як з ініціативи працівника, так і з ініціативи роботодавця.

Розірвання строкового договору з ініціативи працівника

Законне розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника, а по суті розірвання строкового договору за власним бажанням, можливе лише за наявності поважних причин.

Така вимога — обумовлена, адже підписуючи строковий договір, працівник фактично погоджується виконувати роботу протягом конкретного проміжку часу. Тобто для зменшення строку виконання робіт у нього мають бути вагомі підстави.

Як оформляти документи за ДСТУ 4163:2020

Згідно зі статтею 39 КЗпП умовами для дострокового припинення строкового договору з ініціативи працівника є такі:

 • хвороба або інвалідність, які перешкоджають виконанню роботи за трудовим договором;
 • порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору;
 • неможливість продовжувати роботу у випадках, передбачених частиною 1 статті 38 КЗпП:
  • переїзд на нове місце проживання;
  • переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
  • вступ до навчального закладу;
  • неможливість проживання в даній місцевості, підтверджена медичним висновком;
  • вагітність;
  • догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною з інвалідністю;
  • догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи;
  • вихід на пенсію;
  • прийняття на роботу за конкурсом;
  • інші поважні причини.
  • іншу роботу за конкурсом;
  • інші.

Порада: у наказі про звільнення та в трудовій книжці працівника вкажіть як підставу статтю 39 КЗпП.

Штрафи 2022

Наказ про звільнення строковика за власним бажанням із поважної причини

Скачати зразок
Розірвання строкового трудового договору до закінчення строку його чинності

Якщо у працівника відсутні поважні причини звільнення, роботодавець може погодитись на розірвання строкового трудового договору за угодою сторін.

При наявності у роботодавця заперечень проти припинення договірних відносин, спори про дострокове розірвання строкового трудового договору вирішуються за загальною процедурою, встановленою для розгляду трудових спорів.

Коло підстав для звільнення з ініціативи роботодавця значно ширше і поділяється на основні та додаткові. Основні підстави для розірвання строкового трудового договору з ініціативи власника до закінчення строку його чинності:

 • зміни в організації виробництва і праці, у т. ч. ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП);
 • виявлена невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само відмова у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП);
 • систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п. 3 ст. 40 КЗпП);
 • прогул (у т. ч. відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП);
 • нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (п. 5 ст. 40 КЗпП);
 • поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП);
 • поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП);
 • вчинення за місцем роботи розкрадання (у т. ч. дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу (п. 8 ст. 40 КЗпП);
 • призов або мобілізація власника — фізичної особи під час особливого періоду (п. 10 ст. 40 КЗпП);
 • встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування (п. 11 ст. 40 КЗпП).

Власне, вони аналогічні підставам для розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк.

Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця застосовують тільки щодо окремих категорій працівників і тільки за певних умов.


УВАГА! Для деяких категорій працівників встановлено обмеження на звільнення


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді