Надурочні роботи: як залучати працівників

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
Працівники не встигають виконати доручену роботу протягом робочого дня або зміни, і роботодавець вирішив провести надурочні роботи. У чому ж полягає надурочна робота і порядок її проведення? Кого можна долучити до таких робіт, а кого забороняє законодавство? Як здійснюється розрахунок надурочного робочого часу його облік? Відповіді на усі питання стосовно порядку застосування надурочних робіт та регулювання аспектів про надурочні роботи КЗпП — пояснюємо крок за кроком у матеріалі

Що таке надурочна робота

Надурочна робота КЗпП регулюється у статті 62. Відтак, надурочні роботи — це роботи понад встановлену статтями 52, 53, 61 Кодексу законів про працю України тривалість робочого дня.

Тобто надурочними уважають години, відпрацьовані понад:

тривалість робочого дня/зміни

при 5-денному і 6-денному робочому тижні

норму робочого часу за обліковий період

при підсумованому обліку робочого часу

Надурочною є і робота понад скорочену тривалість робочого часу напередодні святкових, неробочих чи вихідних днів. 

Надурочна праця, як правило, не допускається.

Не вважають надурочними години перепрацювання за особливим режимом — ненормованим робочим днем.

ВАЖЛИВО! Врахуйте, що не будуть вважатися надурочними і не будуть оплачуватися години, витрачені працівником за власною ініціативою після закінчення робочого дня на завершення справ. Показником виступає ініціатива роботодавця щодо перепрацювання.

Надурочні роботи можуть застосовуватися лише у випадках, передбачених законодавством. Основний перелік, коли дозволено залучати працівників до надурочної праці, містить частина 3 статті 62 КЗпП:

 • роботи для оборони країни; відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії та негайне усунення їх наслідків;
 • проведення громадсько необхідних робіт із водопостачання, газопостачання, опалення, освітлення, каналізації, транспорту, зв’язку — для усунення випадкових обставин, які порушують правильне їх функціонування;
 • необхідність закінчити почату роботу, яку внаслідок непередбачених обставин не можна було закінчити в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи громадського майна;
 • необхідність невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості працівників;
 • необхідність у вантажно-розвантажувальних роботах у пунктах відправлення і призначення, аби уникнути простою рухомого складу чи скупчення вантажів чи усунути їх;
 • продовження роботи при нез’явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви.

Додаткові підстави можуть бути й в інших нормативних актах (ч. 2 ст. 62 КЗпП).Надурочні роботи: як залучати працівників Як перевести працівників на шестиденний графік роботи

Зокрема, членів екіпажів суден та інших плавзасобів можна без згоди залучати до авральних робіт понад установлену графіком вахт і робіт тривалість робочого часу (п. 4.3 Положення, затвердженого наказом Мінінфраструктури України від 29.02.2012 № 135). Такі роботи обліковують окремим табелем на авральні роботи й оплачують як надурочні.

Обґрунтуйте необхідність надурочних робіт

Пояснення директору підприємства про причини застосування надурочної роботи надайте у вигляді доповідної записки.
В залежності від обставин, терміновості та наявності персоналу на робочих місцях, доповідну може подати як керівник підрозділу, так і будь-який  інший працівник, що виявив проблему.

У доповідній зазначають:

 • обставини, які зумовлюють застосування надурочних, з посиланням на норму закону;
 • працівників, які мають продовжити роботу після закінчення робочого дня/зміни;
 • тривалість надурочної роботи. Кадровик може вказати, чи правомірні надурочні, у реквізиті «Віза» на доповідній записці.

Директор вирішить, чи застосовувати надурочні роботи і чи залучати до них саме цих працівників. Адже дехто має «імунітет» від подовження робочого дня.

 

Кого з працівників можна залучати

Надурочна робота — це, перш за все, виняток із правила, а тому застосовується не до всіх працівників. Щоб визначити, чи можна залучити конкретного працівника до таких робіт, кадровик має оцінити два аспекти:

 1. чи належить до захищених від перепрацювання категорій;
 2. чи не використаний ліміт надурочних годин.

Стаття 63, 186-1 КЗпП та інші закони допоможуть встановити, до кого можуть застосовуватись надурочні роботи, а для кого забороняється надурочна робота. Для зручності створено порівняльну таблицю.

Заборони і обмеження надурочних робіт

заборонено навіть за згодою 

дозволено за згодою

вагітних і жінок, які мають дітей/дитину віком до 3 років

жінок, які мають дітей/дитину віком 3-14 років або дитину з інвалідністю до 18 років

батьків, які виховують дітей віком до 3 років без матері,
у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі

батьків, які виховують дітей віком 3-14 років без матері, у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі

опікунів/піклувальників, одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів дитини віком до 3 років

опікунів/піклувальників, одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів дитини віком 3-14 років

працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і ПТУ без відриву від виробництва, — в дні занять

осіб з інвалідністю — якщо це не суперечить медичним рекомендаціям

осіб, молодших за 18 років

громадян похилого віку — якщо це не протипоказано за станом здоров’я

Перелік у таблиці не є вичерпним, адже законодавство може встановлювати додаткові обмеження (ч. 2 ст. 63 КЗпП). Наприклад, залучати громадян похилого віку до надурочної роботи можна тільки за їхньою згодою і коли це не протипоказано їм за станом здоров’я (ч. 3 ст. 13 Закону «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII, далі — Закон № 3721-XII).

Чи можна звільнити за прогул працівника, який відмовився працювати понаднормово та був відсутній на робочому місці в цей час?

З’ясували, що працівник не належить до «недоторканих» категорій, — переходьте до другого пункту. Перевірте, чи залучали особу до надурочних робіт упродовж року. Роботодавець має вести облік надурочних кожного працівника, тож цю інформацію знайдете в обліковій формі.

ВАЖЛИВО! Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік (ст. 65 КЗпП)

Отримайте дозвіл первинної профспілкової організації

Наступним кроком є отримання дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства (ст. 64 КЗпП). У поданні роботодавець пояснює екстрену ситуацію й обгрунтовує необхідність залучити працівників до надурочних робіт.

Якщо профспілки на підприємстві немає, дозвіл надає уповноважений представник трудового колективу.

Увага!

Дозвіл отримують лише на надурочні роботи, а не на залучення конкретних працівників

Законодавство не визначає, в які строки профспілка має розглянути подання директора. Однозначно, це слід зробити оперативно. Профспілка на засіданні вирішує, чи надавати згоду на надурочні роботи. Рішення оформлюють протоколом. Профспілка надає роботодавцю супровідний лист із копією протоколу або витягом із нього. Супровідний лист реєструють у журналі вхідних документів.

Якщо профспілка не надала згоду і аргументувала відмову, роботодавець має вирішити, як ліквідувати екстрену ситуацію в інший спосіб, наприклад, залучити сторонніх фахівців.

Оформіть наказ про залучення до надурочних робіт

Якщо профспілка погодилася, у резолюції на доповідній записці роботодавець визначає особу, що підготує проєкт наказу про залучення до надурочних робіт, та строки його підготовки. Виконавець готує проєкт наказу. Підписаний роботодавцем наказ реєструють у Журналі реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберіганняМи підготували для вас наказ про застосування надурочних робіт зразок задля більш зручного та оперативного оформлення надурочної праці.

Наказ про залучення працівників до надурочних робіт (зразок)

Наказ про залучення працівників до надурочних робіт

СКАЧАТИ

Ознайомте з наказом зазначених у ньому працівників під підпис. Передайте до бухгалтерії засвідчену копію наказу і табель обліку використання робочого часу. Адже відповідно до ст. 160 КЗпП за надурочні години законом передбачено винагороду.

Оплата надурочних робіт

Компенсація надурочних робіт шляхом відгулу не допускається. Оплата за надурочні роботи залежить від системи оплати праці:

Система оплати праці

Оплата надурочних годин

погодинна

в подвійному розмірі годинної ставки

відрядна

доплата 100% тарифної ставки за годину

підсумований облік робочого часу

оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді (ст. 106 КЗпП України)

Отже, кадровик має обов’язково пам’ятати дві особливості надурочних робіт:

 • дозволені лише у виняткових випадках;
 • мають часовий ліміт упродовж року і двох днів поспіль.


зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Оплата лікарняних в період воєнного стану», який відбудеться 6 червня. Спікер — керівник експертної групи «Експертус Кадри» Ольга Догадіна. У програмі — скільки може бути е-лікарняних поспіль, як з’ясувати: е-лікарняний первинний чи продовження попереднього, як оформити лікарняний з-за кордону. Також дізнаєтеся як оплачувати лікарняний суміснику, чи оплачувати лікарняний виконавцю робіт за ЦПД та як оплатити е-лікарняний, якщо працівник звільняється.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Оплата лікарняних в період воєнного стану

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді