Підсумований облік робочого часу

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
Підсумований облік робочого часу — досить поширене явище на практиці. Однак, невизначеності в законодавстві щодо окремих його елементів викликають низку питань. Зокрема, які характеристики має підсумований облік робочого часу і оплата праці, як закріплюється підсумований облік робочого часу в колективному договорі, чи має свої особливості підсумований облік робочого часу для сумісників. Тож розглянемо умови та порядок, за яким застосовується підсумковий облік робочого часу

Профспілка та колективний договір при встановленні підсумованого обліку робочого часу

Первинна профспілкова організація

Можливість застосовувати у трудових правовідносинах підсумований облік робочого часу гарантує стаття 61 КЗпП, згідно з якою на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях (далі — організація), а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержано встановленої для цієї категорії працівників щоденної або щотижневої тривалості робочого часу, допускається, за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин (ст. 50 і 51 КЗпП).

Ірина Житкова шеф-редактор Експертус Кадри
Що змінилося та як застосовувати нові норми: як переносити вихідні, яким працівникам можна виплатити компенсацію за невикористану відпустку без звільнення, які відпустки не входять до стажу для щорічних відпусток, хто матиме право на нову відпустку до 60 к. дн., кому роботодавець зможе відмовити у відпустці, чи можна замінити оплачувані відпустки неоплачуваними та багато іншого.

ВАЖЛИВО!

За відсутності профспілки представницьким органом трудового колективу може бути обраний будь-який орган, уповноважений трудовим колективом на представництво. Наприклад, Комітет трудового колективу, Рада трудового колективу, Трудовий колектив тощо.

Орган створюється за рішенням загальних зборів трудового колективу або шляхом проведення виборів. До складу органу можуть входити як працівники підприємства, так і представники громадських організацій, які діють на підприємстві.

Колективний договір

Згідно зі статтею 13 КЗпП, у колективному договорі визначаються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема, режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку. За відсутності в організації профспілкової організації питання про запровадження й умови застосування підсумованого обліку робочого часу доцільно вирішувати саме в колективному договорі.

Наказ про підсумований облік робочого часу

У наказі про підсумований облік робочого часу обов’язково вкажіть:

 • найменування підприємства;
 • дату видання;
 • номер наказу;
 • підстава для видання наказу (у цьому випадку — стаття 61 КЗпП України);
 • зміст наказу, який повинен включати в себе:
  • категорії працівників, для яких запроваджується підсумований облік робочого часу;
  • обліковий період підсумованого обліку робочого часу;
  • порядок розробки та затвердження режимів робочого часу та помісячних графіків змінності для працівників, для яких запроваджується підсумований облік робочого часу;
  • відповідальну особу за виконання наказу.

Також, у разі наявності на підприємстві профспілкової організації, на наказ необхідно отримати візу керівника профспілкової організації.

Тривалість щоденної роботи при підсумованому обліку робочого часу

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (ст. 50 КЗпП).

Норму робочого часу за обліковий період визначають за календарем з розрахунку шестиденного робочого тижня, семигодинного робочого дня (відповідного скороченого робочого дня) з понеділка по п’ятницю, та п’ятигодинного — у суботу з урахуванням скороченого робочого часу напередодні святкових і неробочих днів — на одну годину. У порядку, встановленому в колективному договорі, норма робочого часу за обліковий період може визначатися за графіком п’ятиденного робочого тижня.

image77

Документи відділу кадрів: чекліст

Норма робочого часу для п’ятиденки при підсумованому обліку

Підсумований облік робочого часу ведемо правильно: для працівників п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (ст. 52 КЗпП). Причому зазначено, що тривалість щоденної роботи (зміни) при п’ятиденному робочому тижні має бути визначено правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) організації з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

Норма робочого часу для шестиденки при підсумованому обліку

В організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п’ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюють шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.

Тривалість щоденної роботи при шестиденному робочому тижні (таблиця):

Максимальна тривалість щоденної роботи

Тижнева норма

7 годин

40 годин

6 годин

36 годин

4 години

24 години

✎ Зверніть увагу!


При підсумованому обліку робочого часу робота працівників регулюється графіками роботи (змінності)

Обліковий період при підсумованому обліку робочого часу

Обліковий період установлюють у колективному договорі організації. Він охоплює:

Підсумований облік робочого часу (приклад оформлення): щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена графіком, може коливатися протягом облікового періоду, але загальна сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу в обліковому періоді.

Обліковим періодом при підсумованому обліку робочого часу, як правило, є місяць. Тобто відомість обліку робочого часу заповнюється щомісячно. В окремих випадках застосовуються інші облікові періоди:

 • декада (10 календарних днів місяця),
 • квартал,
 • півріччя,
 • рік тощо.

Табель обліку робочого часу при роботі змінами

Облік використання робочого часу працівників ведуть за типовою формою № П-5 «Табель обліку використання робочого часу», затвердженою наказом Держкомстату від 05.12.2008 № 489 (далі — Наказ № 489).🖺Аудит табеля обліку використання робочого часу. Чекліст

Відповідно до Наказу № 489 форма табеля носить рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень. За потреби форма може бути доповнена іншими показниками, необхідними для обліку робочого часу в організації.

У табелі має бути відображено фактичну тривалість відпрацьованого робочого часу за кожний робочий день (зміну) за графіком роботи конкретного працівника.

Як заповнювати табель обліку при роботі змінами:

Назва колонки табеля обліку

Що зазначається

«Відпрацьовано за місяць днів»

кількість робочих днів за тим графіком, за яким розраховують норму робочого часу, що припали на частину місяця (на повний місяць), фактично відпрацьованого працівником

«Відпрацьовано годин, всього»

кількість відпрацьованих годин за табелем

«Відпрацьовано годин, всього, з них ВЧ»

кількість годин, відпрацьованих у звітному періоді у вечірній час (з 18:00 до 22:00), якщо колективним договором передбачено доплату за роботу у вечірній час

«Відпрацьовано годин, всього, з них РН»

кількість годин, відпрацьованих у звітному періоді у нічний час (з 22:00 до 6:00)

«Відпрацьовано годин, всього, з них НУ»

кількість надурочних годин (за підсумованим обліком робочого часу — виключно в останньому місяці облікового періоду)

«Відпрацьовано годин, всього, з них РВ»

кількість годин, відпрацьованих у вихідні, святкові та неробочі дні

Підсумований облік робочого часу: оплата праці

Оплата праці працівників, для яких запроваджено підсумований облік робочого часу, здійснюється відповідно до статті 106 Кодексу законів про працю України.

Загальна тривалість робочого часу за обліковий період не повинна перевищувати нормальної тривалості робочого часу, установленої статтею 50 Кодексу законів про працю України, тобто 40 годин на тиждень.

Якщо працівник відпрацював за обліковий період менше норми робочого часу, то за години недопрацьовки він оплачується в одинарному розмірі.

Якщо працівник відпрацював за обліковий період більше норми робочого часу, то за години перевиконання норми робочого часу він оплачується в подвійному розмірі.

Ольга Догадіна керівник експертної групи «Експертус Кадри»
Експерт підкаже алгоритм із шести кроків, щоб правомірно залучити до роботи у вихідний. Акцент — на особливості, що діють під час воєнного стану. На допомогу — три таблиці та чотири зразки кадрових документів

Оплата надурочних годин, відпрацьованих працівниками, для яких запроваджено підсумований облік робочого часу, здійснюється в порядку, передбаченому статтею 106 Кодексу законів про працю України.

Також, працівникам, для яких запроваджено підсумований облік робочого часу, можуть виплачуватися компенсації за роботу в несприятливих умовах праці, за роботу в нічний час, у святкові та неробочі дні, за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника та інші компенсації, передбачені законодавством.

Отже, оплата праці працівників, для яких запроваджено підсумований облік робочого часу, здійснюється в такий спосіб:

 • за фактично відпрацьований час;
 • за надурочні години.

При цьому загальна тривалість робочого часу за обліковий період не повинна перевищувати нормальної тривалості робочого часу, установленої статтею 50 Кодексу законів про працю України.

Відпустка за умов підсумованого обліку робочого часу

Відпустка сторожів у обліку робочого часу — досить показовий приклад. Сторожі, як правило, працюють за підсумованим обліком робочого часу. Обліковий період для сторожів встановлюється, як правило, квартал.

Відповідно до статті 75 КЗпП України, тривалість щорічної основної відпустки сторожів становить 24 календарних дні.

Якщо сторож відпрацював за обліковий період повний обсяг робочого часу, то він має право на відпустку тривалістю 24 календарних дні.

Якщо сторож не відпрацював за обліковий період повний обсяг робочого часу, то тривалість відпустки йому визначається пропорційно відпрацьованому часу.зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді