Штатний розпис на 2019 рік: складаємо по-новому

Є форма штатного розпису, що традиційно використовується кадровиками на багатьох підприємствах. Утім, з вересня 2018-го, а відтак і на 2019 рік уживають дещо іншу форму з додатковими графами.


⚡ ТОП-5 консультацій ⚡


Штатний розпис — основний планово-економічний документ підприємства. Його мета – визначити, скільки і яких посад необхідно підприємству, скільки штатних одиниць за кожною посадою, які оклади, надбавки та доплати встановити працівникам і в яких розмірах. Головне – штатний розпис дасть роботодавцю розуміння, – скільки коштів знадобиться на фонд оплати праці персоналу.

У штатному розписі відбивається оргструктура підприємства, закріплена раніше в документі «Структура та штатна чисельність»: структурні підрозділи та назви посад.

Підприємство самостійно визначає, яка оргструктура найліпше відповідатиме цілям діяльності, скільки працівників потрібно і яким має бути штатний розпис. Таке право визначає стаття 64 Господарського кодексу. Важливо розуміти, що «самостійність» в даному випадку не тотожна слову «свавілля». Роботодавець вільний обирати, скільки працівників потрібно для реалізації потреб бізнесу, які саме професії вводити. Але назви професій та посад роботодавець обирає з-поміж тих, що вміщені до Національного Класифікатора професій ДК 003:2010, або створює їх на основі базових професійних назв робіт із КП згідно правилами професійної класифікації.

Основою для складання штатного розпису є зазвичай документ «Структура і штатна чисельність». На практиці його частіше йменують Організаційна структура. Структура і штатна чисельність – під такою назвою шаблон документа фігурує в Збірнику уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схваленому протоколом Методкомісії Держархиву від 20.06.2006 № 3.

Мінзарплата та мінімальний оклад у штатному розписі 2019

Штатний розпис на 2019 рік: складаємо по-новому
Ольга Догадінапровідний експерт Експертус Кадри
Закон «Про Державний бюджет України на 2019 рік» збільшив мінімальну зарплату та прожитковий мінімум. Наслідок — зростає розмір мінімального посадового окладу.

Форма штатного розпису 2019

Типова форма штатного розпису затверджена лише для бюджетної сфери (наказ Мінфіну від 28.01.2002 № 57). Інші підприємства можуть брати за основу форму штатного розпису зі Збірника форм ОРД і доповнювати її за потреби іншими графами/реквізитами.

Чимало років стандартна форма штатного розпису передбачала стовпчики для фіксації посад, кількості штатних одиниць, надбавок, доплат і фонду оплати праці.

Із осені 2018 року набуває популярності інша форма – спричинена потребами бухгалтерської звітності. Нова форма Таблиці 5 Додатку 4 Звіту з ЄСВ передбачає, що у разі прийняття, переведення та в інших певних випадках бухгалтер вказує в звіті не лише прізвище, ініціали, прізвище працівника, а й назву посади, її відповідник із Класифікатора професій – професійну назву роботи із КП, код КП, Код ЗКППТР тощо.

Заповнення таблиці 5 звіту з ЄСВ: обов’язок кадровика чи бухгалтера

Звіт з ЄСВ переважна більшість бухгалтерів подає через електронні системи. Системи здебільшого налаштовані таким чином, що інформація зі штатного розпису автоматично «підтягується» в Звіт. Тож, для того, аби бухгалтер не мав клопоту зі звітування про єдиний внесок, підприємству варто доповнити штатний розпис необхідними для звіту відомостями.

Штатний розпис 2019СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Штатний розпис на 2019 рік: складаємо по-новому

НАТИСНІТЬ НА КАРТИНКУ, АБИ ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗРАЗОК ПОВНІСТЮ

Як визначати оклади в штатних розписах на 2019 рік

Ми звикли, що ключова державна гарантія в оплаті праці – це мінімальна зарплата. Тож намагаємося, щоб оклади за посадою не були нижчими за мінімальну заробітну плату 2019. Але насправді роботи так закон не змушує. Головне, аби меншим за МЗП не був сумарний розмір оплати праці за місяць – з усіма надбавками і доплатами, іншими виплатами, що враховуються при забезпеченні розміру мінімальної зарплати.

А ось що дійсно має забезпечити і дотримати роботодавець – це встановити оклади на рівні не менше мінімального.

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) у штатному розписі не може бути меншим за прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений Законом про держбюджет станом на 1 січня календарного року (ст. 6 Закону про оплату праці). На 2019 рік мінімальний оклад у штатному розписі становить 1921 грн. Адже саме такий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2019 визначив Закон про державний бюджет на 2019 рік.

Тобто, ви можете встановити в штатці оклад працівнику 1921 грн, а далі «дотягнути» оплату за місяць до мінімалки за рахунок інших складових заробітної плати або просто доплачувати до мінімалки.

Зверніть увагу, що деякі виплати не враховуються при такому «дотягуванні» — їх нараховують понад мінімальну зарплату. Наприклад, Доплата за шкідливі та важкі (особливо шкідливі та важкі) умови праці, Надбавка за особливі умови роботи медичним працівникам, Доплати за роботу в нічний час. Перелік не вичерпний.

Які доплати чи надбавки слід платити понад мінімальну зарплату?

Додавати графу «Доплата до рівня мінімальної заробітної плати» до штатного розпису потреби не має. Доплатити до рівня мінімалки – обов’язок роботодавця. До того ж розмір такої доплати може коливатися місяць у місяць залежно від розмірів премій, що враховуються при забезпеченні мінімального розміру зарплати. Цілком достатньо зазначити доплату до рівня мінімальної заробітної плати як окрему виплату (окрему графу) в Розрахунково-платіжній відомості.

Увага!

У штатному розписі мають бути конкретні суми окладів – жодних «вилок» Вилка прийнятний варіант при плануванні того, як може збільшитися оклад упродовж року чи іншого періоду. Зазвичай для цього використовують так звану Схему посадових окладів. У Схемі вилка – цілком прийнятна. У ШР – ні в якому разі. На цьому наголошує й Мінсоцполітики (лист від 28.12.2016 № 1812/0/101-16/284).

Вилка в штатному розписі може бути розцінена інспектором з праці як дискримінація. Особливо, коли за посадою є кілька штатних одиниць і хтось отримує зарплатню на рівні нижчої суми вилки, а хтось навпаки – по її максимуму.

Як затверджувати штатний розпис 2019

Рекомендований варіант – наказом. У такому разі сам штатний розпис буде додатком до наказу, його невід’ємною частиною.

На самому штатному розписі зазначте гриф затвердження:

Увага!

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ТОВ «Усе буде добре»

27.12.2018 № 339-к/тр.

Чи реєструвати на підприємстві листки непрацездатності?

Штатний розпис на 2019 рік: складаємо по-новому
Ірина Житковаголовний редактор Експертус Кадри
Законодавство не зобов’язує роботодавця реєструвати листки непрацездатності. Керуйтеся загальними нормами діловодства.

Добір назв посад для штатного розпису 2019

Назви посад добирайте згідно з Класифікатором професій. Вказуйте код за Класифікатором професій.

Графи, що з’являються в штатних розписах 2019 року, — код ЗКППТР та Професійна назва роботи із КП.

У КП — базові професійні назви робіт. У штатному розписі — назви посад. Професійна назва роботи — основа для назви посади у штатному розписі. Назви посад утворюють від професійних назв робіт згідно з правилами професійної класифікації – додають похідні чи уточнювальні слова, розкривають дужки, обирають потрібну складову з-поміж визначених у дужках.

Наприклад, у КП є професійна назва роботи Президент (голова правління, інший керівник) спілки, асоціації чи іншого об’єднання комерційних банків з кодом 1210.1. В цій одній назві живе ціла номенклатура можливих назв посад для штатного розпису — Президент спілки комерційних банків, голова правління асоціації комерційних банків, президент асоціації комерційних банків, голова правління спілки комерційних банків тощо.

Чи можна ввести до штатного розпису посаду «Провідний юрисконсульт»

Код Класифікатора професій. Кожній професійній назві роботи в КП відповідає код. Він показує, до якого угрупування належить професійна назва роботи. Назва угруповання окреслює сферу діяльності, де можна застосовувати професійні назви робіт. Є «наскрізні» назви угруповань, професії із яких можна використовувати в будь-якій сфері, є — спеціальні, прив’язані до певної сфери діяльності. Перелік професійних угруповань — у главі «Класифікація професій» КП. В офіційному виданні КП (Вид-во «Соцінформ», К., 2010) глава «Класифікація професій» — на сторінках 14-42.

Ще одна нова графа штатного розпису-2019 — Код ЗКППТР. Це довідкова інформація — код Загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів.

ЗКППТР діяв з радянських часів до 1995 року, відколи в Україні запровадили національний Класифікатор. Код ЗКППТР показує, що професія була в попередній системі професійної класифікації. Інформація про це може мати значення, приміром, для призначення пенсії за раніше чинними Списками № 1 та № 2.

Код ЗКППТР ви знайдете поруч із професійною назвою роботи у Додатках А і Б до КП.

Наприклад, професійна назва роботи із КП – агроном. Вона має код КП 2213.2. Код показує, що професія належить до групи 2213.2 «Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій» і може використовуватися за потреби будь-яким підприємством. Поруч із назвою і кодом у КП бачимо й код ЗКППТР для агронома – 20040.

Якщо для якоїсь назви роботи коду ЗККППТР немає, просто проставте прочерк у відповідній чарунці штатного розпису або взагалі залиште її порожньою.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, Юлія Видиборець. У програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам.  Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді