Матеріальна допомога на оздоровлення

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
Матеріальна допомога на оздоровлення – перевага окремих категорій працівників. Кому та як оформити матеріальну допомогу на оздоровлення у 2023 році? У чому полягає матеріальна допомога на оздоровлення працівникам бюджетних установ? Чи виплачувати одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення під час воєнного стану? Експерти підготували відповідь на ці та інші питання щодо надання матеріальної допомоги на оздоровлення.

 

Допомога на оздоровлення: кому надається

Матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки є щорічною матеріальною допомогою. Надавайте таку одноразову матеріальну допомогу не лише на оздоровлення, а і через негативний вплив екологічного стану регіону на працівника. Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення має заохочувальний та компенсаційний характер.

Увага!

Не ототожнюйте поняття «одноразова матеріальна допомога на оздоровлення» та «матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань» – вони мають різну правову природу. Відтак, матеріальна допомога на оздоровлення є частиною зарплати, на відміну від другої форми виплати.

Матеріальна допомога до відпустки виплачується таким категоріям працівників:

  • державні службовці;
  • посадові особи місцевого самоврядування;
  • педагогічні та науково-педагогічні працівники;
  • медичні та фармацевтичні працівники;
  • працівники інших сфер.

 

Матеріальна допомога на оздоровлення державним службовцям

Керуючись ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки), надавайте можливість працівникові реалізувати своє право на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі, організації. Разом з тим, виплачуйте матеріальну допомогу на оздоровлення у повному обсязі після спливу шести місяців безперервної роботи у державному органі.

image94

Робота за сумісництвом державних службовців: зміни у законодавстві

Безпосередньою підставою для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення державним службовцям є ст. 57 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі — Закон № 889). Згідно з нею грошова допомога є гарантованою виплатою, що виплачується один раз на рік при наданні щорічної відпустки за відповідний робочий рік.

Надавайте державним службовцям щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати. Це гарантована державою виплата.

Увага!

Притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності не впливає на виплату матеріальної допомоги для оздоровлення.

Оформлення надання матеріальної допомоги на оздоровлення

Головна умова виплати матеріальної допомоги на оздоровлення  надання працівникові щорічної відпустки (або її частини). Тому, коли оформлюєте державному службовцю щорічну основну відпустку, підготуйте наказ про виплату грошової допомоги.

Важливо! Видавайте окремий наказ про надання відпустки та окремий — про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення.

Держслужбовець написав заяву про надання частини основної відпустки?  Запитайте, коли він бажає отримати грошову допомогу. Якщо до цієї частини відпустки, попросіть написати заяву.

 

Зразок заяви на матеріальну допомогу на оздоровлення до щорічної відпустки

Зразок заяви на матеріальну допомогу на оздоровлення до щорічної відпустки

Розмір матеріальної допомоги в держорганах та патронатній службі

Виплачуйте державним службовцям матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати. Посадовим особам, керівникам та керівним працівникам окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону «Про державну службу», виплачуйте матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника (п. 2 постанови КМУ «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 20.04 2016 № 304).

Працівникам патронатної служби та державних органів, які виконують функції з обслуговування, надавайте матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.

Щорічна основна відпустка повної тривалості: як оформити наказ

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України наказом від 23.03.2021 № 609 надало право керівникам в межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працівників надавати матеріальну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку робітникам, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів. До цієї категорії працівників належать, зокрема, водії автотранспортних засобів, двірники, прибиральники службових приміщень.

 

Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам бюджетних установ

Користуйтеся постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі Постанова — № 1298) під час здійснення виплати допомоги на оздоровлення працівникам бюджетних установ.

Уряд надав право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, в т. ч. на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік (підпункт «б» пункту 4 Постанови № 1298).

Як надати матеріальну допомогу працівникам, які проходять військову службу

Матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам

Держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки (ч. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

Визначайте педагогічних та науково-педагогічних працівників, які мають право на матеріальну допомогу на оздоровлення, користуючись переліком посад передбачених постановою КМУ від 14.06.2000 № 963.

Увага!

Матеріальна допомога на оздоровлення вчителям законодавством передбачена тільки основним місцем роботи. Підстава для виплати матеріальної допомоги — наказ.

Матеріальна допомога на оздоровлення медичним працівникам

Виплачуйте матеріальну допомогу на оздоровлення медичним працівникам, враховуючи положення постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 21.05.2011 р. № 524. Відтак, медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) передбачена виплата в розмірі посадового окладу під час надання їм основної щорічної відпустки, що і є матеріальною допомогою на оздоровлення медичним працівникам.

Увага!

Надавайте матеріальну допомогу за основним місцем роботи працівника у розмірі посадового окладу, затвердженого у штатному розписі закладу, з урахуванням усіх підвищень.

Матеріальна допомога на оздоровлення під час воєнного стану

На період війни Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX (далі — Закон № 2136) змінив чимало алгоритмів трудового законодавства. Зокрема, при прийнятті на роботу під час воєнного стану роботодавець може укладати трудовий договір в усній формі з будь-яким працівником. Закон збільшив норми робочого часу, оновив процедуру звільнення тощо.

Оскільки обмеження Закону № 2136 торкнулися й надання відпусток під час воєнного стану, у кадровиків часто виникає запитання: «Чи виплачувати допомогу на оздоровлення у цей період?»

Закон № 2136 не містить норм, які б змінювали порядок оформлення та обрахунку матеріальної допомоги на оздоровлення. Тож працівники мають право на таку допомогу і під час воєнного стану.

Матеріальна допомога на оздоровлення 2024

Матеріальна допомога на оздоровлення 2024 може дещо змінитися. Точніше, може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення для членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матеріально допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 15,26 млн грн для виплати надбавки за вислугу років працівникам Вищої ради правосуддя. Ми продовжуємо слідкувати за змінами і у разі їх появи, обов`язково напишемо як отримати матеріальну допомогу у 2024 роцізміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Оплата лікарняних в період воєнного стану», який відбудеться 6 червня. Спікер — керівник експертної групи «Експертус Кадри» Ольга Догадіна. У програмі — скільки може бути е-лікарняних поспіль, як з’ясувати: е-лікарняний первинний чи продовження попереднього, як оформити лікарняний з-за кордону. Також дізнаєтеся як оплачувати лікарняний суміснику, чи оплачувати лікарняний виконавцю робіт за ЦПД та як оплатити е-лікарняний, якщо працівник звільняється.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Оплата лікарняних в період воєнного стану

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді