Лікарняний по догляду за дитиною: умови надання й оплата

Автор
порталу «Кадровик-01»
Хто може піти на лікарняний по догляду за дитиною? Як оплачується лікарняний по догляду за дитиною? Чи можливий лікарняний по догляду за дитиною в період відпустки? Чи надається лікарняний по догляду за дитиною батьку? Подробиці та нюанси як отримати лікарняний на дитину — у статті

Лікарняні по догляду за хворою дитиною

Засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії працівників щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності визначені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі — Закон № 1105).

Необхідність догляду за хворою дитиною (до 14-ти років) — один із страхових випадків, у разі настання якого застрахованій особі видається листок непрацездатності по догляду за дитиною та виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності.

Оплата лікарняних по догляду за дитиною віком до 14 років здійснюється застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів.

Лікарняні по догляду за дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування, виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час її перебування у стаціонарі разом з хворою дитиною.

Хто оплачує оплачує лікарняний по догляду за дитиною

Оплата лікарняного по догляду за дитиною:

  • надається у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) (п. 2 ч. 1 ст. 22 Закону № 1105 );
  • виплачується з першого дня за рахунок коштів Фонду соціального страхування (далі — ФСС) за період, протягом якого дитина, за висновком лікаря, потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів (ч. 3 ст. 22 Закону № 1105 ).

УВАГА!

Якщо дитина потребує стаціонарного лікування, допомога виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час перебування в стаціонарі разом із хворою дитиною.

Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, у разі хвороби дитини віком до 14-ти років допомога по тимчасовій непрацездатності призначається і виплачується не більш як за 75 календарних днів (к. д.) протягом календарного року.

Лікарняний по догляду за дитиною під час відпустки

За дні хвороби, що припадають на період відпустки, за лікарняний по догляду за дитиною оплата не здійснюється, а відпустку не продовжують і не переносять. Продовжувати або переносити відпустку на дні лікарняного по догляду за дитиною (іншим членом сім’ї) не можна. Тому якщо працівник у період щорічної відпустки доглядає за хворою дитиною, то відпустка на дні хвороби дитини не продовжується. Пояснення у —трудовому законодавстві йдеться про хворобу в період відпустки саме працівника.

Підстава для призначення допомоги

Єдиною підставою для призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (у т. ч. у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною) є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Зразок і технічний опис листка непрацездатності, інструкцію про порядок його заповнення затверджено спільним наказом МОЗ, Мінпраці, ФСС з ТВП, ФСС з НВП від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406.

Інші документи (медичні довідки тощо) не можуть слугувати підставою для призначення допомоги за рахунок коштів соціального страхування.

Хто може піти на лікарняний для догляду за дитиною

Видачу, продовження та облік листків непрацездатності регламентовано Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455 (далі — Інструкція № 455).

Використовуйте в роботі:Калькулятор стажу

Для догляду за хворою дитиною листок непрацездатності видається лікуючим лікарем одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд (п. 3.1 Інструкції № 455 ).

Отже, якщо дитина захворіла, лікарняний лист по її догляду у 2019 році може отримати один із батьків: мати чи батько або інша особа, яка опікуватиметься дитиною, — бабуся, дідусь, тітка тощо. Знайте, що Звісно, за умови, що вона працює, а значить застрахована в системі соціального страхування. Отже, можливий як лікарняний по догляду за дитиною батькові, так і лікарняний по догляду за дитиною матері або іншій особі, яка нею опікується. Період, на який видається листок непрацездатності, залежить від віку дитини та перебігу хвороби. Ознайомтеся з таблицею нижче, щоб зрозуміти закономірності, за якими лікарняний по догляду за дитиною до якого віку та в який період надається.

Період, на який видають лікарняний для догляду за дитиною при лікуванні дитини в амбулаторно-поліклінічних умовах

Вік дитини та особливі умови

Період, на який видається листок непрацездатності

Нормативна база

Діти до 14-ти років

До 14 к. д.

п. 3.3. Інструкції № 455

Діти до 14-ти років — постраждалі унаслідок аварії на ЧАЕС

На весь період хвороби, включаючи період санаторно-курортного лікування

п. 3.3. Інструкції № 455

Діти старше 14-ти років

До 3 к. д.

п. 3.2. Інструкції № 455

Діти старше 14-ти років (у разі тяжкого перебігу захворювання)

Продовжується до 7 к. д. (за рішенням ЛКК або головлікаря)

п. 3.2. Інструкції № 455

Лікарняний лист по догляду за дитиною в стаціонарі

З малятами до 6-ти років маємо право перебувати в лікарні протягом всього часу стаціонарного лікування. Саме на цей період видають листок непрацездатності одному із працюючих членів сім’ї (іншій працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною) згідно з пунктом 3.9. Інструкції № 455.

Ольга Догадіна керівник групи експертів із кадрових питань
Законодавство не встановлює строків повноважень уповноваженого із соціального страхування.

У разі стаціонарного лікування дітей віком 6-14 років листок непрацездатності видається в окремих випадках: якщо дитина є важкохворим і, за висновком ЛКК, потребує індивідуального догляду, — на період, визначений ЛКК.

Листок непрацездатності видають одному з працюючих батьків або особі, що його заміняє, на весь період перебування в стаціонарі дітей до 14-ти років: інфікованих вірусом імунодефіциту (СНІД), хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС (п. 3.10 Інструкції № 455).

Лікарняний по догляду за дитиною: умови надання й оплатаВідпустка для догляду за дитиною до 6 років, важкохворою або дитиною з інвалідністю: стаж та допомога

Після виписки дитини зі стаціонару в гострому періоді захворювання листок непрацездатності видають або продовжують до одужання дитини, але в межах установленого терміну, з урахуванням днів листка непрацездатності, виданого до стаціонарного лікування (п. 3.8 Інструкції № 455).

Подекуди з оформленням тимчасової непрацездатності пов’язані запитання без очевидних відповідей. У сім’ї хворіє двоє дітей — скільки листків непрацездатності оформляти? Після виписки виникло ускладнення — який документ має бути видано? З’ясувати допоможе пам’ятка, де зібрано рішення поширених проблемних ситуацій.

Увага! Лікарняний для догляду за дитиною НЕ видають:

  • для догляду за хронічним хворим у період ремісії;
  • для догляду за хворою дитиною в період щорічної (основної, додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, відпустки для догляду за дитиною до 3-х років;
  • для перебування зі здоровою дитиною протягом карантину;
  • для догляду за хворим старше 14-ти років при стаціонарному лікуванні.

Розрахунок і оплата лікарняного по догляду за дитиною

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від страхового стажу, набутого на період настання страхового випадку.

Відповідно до змін у законодавстві для розрахунку страхового стажу умовно можна виділити такі періоди:
  • по 27.02.2001 включно для оплати листків непрацездатності розраховуємо трудовий стаж,
  • з 28.02.2001 по 31.12.2010 — страховий стаж,
  • з 1.01.2011 — страховий стаж з урахуванням змін, внесених Законом про ЄСВ.

Відтак, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу у розмірі:

Страховий стаж особиРозмір лікарняних, % від середньоденної зарплати
до 3 років50
від 3 до 5 років60
від 5 до 8 років70

понад 8 років

+ застрахованим особам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, й іншим особам (п. 5 ч. 1 ст. 17 Закону № 1105).

100зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді