Відрядження працівника, що працює неповний робочий тиждень

Інколи для вирішення нагальних виробничих питань роботодавець відправляє працівників у відрядження. Серед команди відряджених можуть бути працівники, які працюють неповний робочий тиждень. Розберімося, як організувати роботу таким працівникам у відрядженні.

Перелік гарантій і компенсацій, належних працівникові під час службових відряджень, визначений статтею 121 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання таких компенсацій у зв’язку з службовими відрядженнями:

1) виплата добових за час перебування у відрядженні;

2) оплата (компенсація) вартості проїзду до місця призначення і назад;

3) оплата (компенсація) витрат з найму житлового приміщення;

4) збереження за відрядженими місця роботи (посади) протягом усього часу відрядження;

5) оплата праці за виконану роботу під час відрядження.

Частиною другою статті 121 КЗпП передбачено, що надання працівникам гарантій і компенсацій, зазначених у пунктах 1-3 наведеного переліку, здійснюється в порядку і розмірах, встановлених законодавством. А оплата праці за роботу, виконану під час відрядження (п. 5 наведеного переліку), здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку (ч. 4 ст. 121 КЗпП).

Положення статті 121 КЗпП щодо оплати праці під час відрядження відповідають й іншим актам законодавства про працю.

Так, відповідно до статті 13 КЗпП та статті 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин (зокрема, оплати праці, встановлення гарантій, компенсацій, пільг, режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку) встановлюють у колективному договорі.

Отже, колективним договором має бути визначено розмір та порядок оплати праці за виконану роботу під час відрядження.

Відрядження працівника, що працює неповний робочий тиждень Дізнайтеся, чи можна направити у відрядження працівника без виплати авансу

У разі, якщо колективний договір в організації не укладено, відповідно до частини другої статті 97 КЗпП та частини першої статті 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, розмір та порядок оплати праці (у тому числі і за виконану роботу під час відрядження) роботодавець може визначити самостійно за узгодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності ― з іншим уповноваженим на представництво органом (далі — представницький орган).

Як правило, з метою врегулювання питань оплати праці роботодавці видають локальні нормативні акти, які погоджують з представницьким органом.

Причому, роботодавець може врегулювати питання праці як в одному локальному акті, так і у декількох.

Наприклад, роботодавець може видати один локальний нормативний акт щодо оплати праці «Положення про оплату праці», у якому будуть унормовані усі питання оплати праці: форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, у тому числі і питання оплати праці під час відряджень працівників. А може, наприклад, питання оплати праці під час відряджень врегулювати в іншому локальному нормативному акті — «Інструкції про службові відрядження». У цьому випадку таку інструкції роботодавець має обов’язково погодити з представницьким органом.

Відрядження працівника, що працює неповний робочий тижденьВам стане у пригоді: Положення про преміювання працівників: правила складання та зразок

Частина четверта статті 121 визначає, що працівнику за час відрядження має бути здійснена оплата праці за виконану роботу, а у разі, якщо зарплата за таку виконану роботу буде меншою від середньої, то роботодавець мусить виплатити працівникові середню заробітну плату за відповідний час.

Отже, необхідність у вимірюванні обсягу виконаної працівником роботи (у відпрацьованих годинах, у кількості виробленої продукції тощо) під час відрядження є лише у разі, коли працівник під час відрядження може або відпрацювати більшу, від встановленої для нього, кількість годин, або ж — виробити більший від норми обсяг продукції.

Увага!

Продуктивність праці працівників залежить не лише від кваліфікації, а й від досвіду, ступеню володіння інструментами та пристосуваннями, фізіологічними особливостями тощо. Тому при виконанні відрядних робіт окремі працівники можуть виготовити більший обсяг продукції, обслужити/налагодити більшу кількість верстатів тощо.

Якщо ж наперед відомо, що працівники під час відрядження не будуть працювати надурочно і не будуть виконувати роботи за відрядними розцінками, то у локальному нормативному акті норми щодо оплати праці під час відрядження доцільно сформулювати так, як і в Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженій наказом Мінфіну від 13.03.1998 № 59 (далі — Інструкція № 59), а саме: оплата праці за виконану роботу здійснюється за всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи, та відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку (ч. 2 п. 14 розд. 1 Інструкції № 59).

Разом з тим звертаємо увагу на те, що під час відрядження працівник виконує службове завдання (трудову функцію), отже має підлягати правилам внутрішнього трудового розпорядку (далі — ПВТР; ч. 1 ст. 21 КЗпП).

Оскільки графіки і режими роботи у різних організаціях можуть бути різними, роботодавець має визначити, у якому ж режимі працівники мають працювати під час відрядження: за тим, який встановлено для них за місцем постійної роботи, чи за тим, за яким працює організація, куди направлено працівників. Режим і графік роботи працівників під час відрядження можна визначати у наказах про направлення у відрядження, а можна визначити у локальному акті, сформулювавши цю норму, наприклад, так, як у пункті 9 розділу 1 Інструкції № 59: на працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу тієї організації, до якої він відряджений.

Звичайно, у разі наявності певних особливостей виконання службового завдання під час відрядження, керівник у наказі про відрядження може означити ці особливості, наприклад, зазначити, що у певний день тижня працівник має виконати одне завдання, а в інший конкретний день — інше.

Увага!

За умови, що працівник під час відрядження буде виконувати службове завдання не кожного дня, добові і оплата (компенсація) вартості витрат з найму житлового приміщення йому мають бути сплачені за усі дні відрядження.

Підсумовуючи викладене, умови оплати праці і режим роботи під час відрядження мають бути визначені у локальних нормативних актах організації і за потреби уточнені у наказі про відрядження.

За відсутності інформації про порядок врегулювання у товаристві питань оплати праці і режиму роботи працівників під час відрядження неможливо надати коректні роз’яснення щодо табелювання.

Увага!

Нині єдиним нормативним актом, що безпосередньо стосується табеля обліку використання робочого часу, є наказ Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 № 489 (далі — Наказ № 489), яким затверджено та введено в дію з 1 січня 2009 року типову форму № П-5 «Табель обліку використання робочого часу».


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до Дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, а також Юлія Видиборець з інформацією про новий мобілізаційний закон — головні зміни. Ще у програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам. Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді