Звільнення працівника за крадіжку

Трудове законодавство дозволяє роботодавцю звільнити працівника за вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

Розкрадання може розглядатись як підстава для звільнення лише за умов, коли:

  • крадіжку було скоєно за місцем роботи, тобто в організації, з якої працівника збираються звільнити.
  • об’єктом крадіжки є саме майно власника, а не, скажімо, майно колег.
  • факт крадіжки був встановлений:
  • вироком суду, який набрав законної сили. Згідно зі статтею 532 Кримінального процесуального кодексу України (КПК) за загальним правилом вирок або ухвала суду першої інстанції, ухвала слідчого судді, якщо інше не передбачено КПК, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано;
  • постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу. Хоча протоколи у справах про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 51 КпАП, можуть складати лише уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ (ст. 255 КпАП), розгляд справ про дрібне викрадення чужого майна відповідно до ст. 221 КпАП здійснюють судді районних, районних у місті, міських, міськрайонних судів.

Звільнення за крадіжку може мати місце незалежно від того, у робочий час чи неробочий вчинене розкрадання (п. 26 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9).

Увага!

Звільнення за розкрадання є звільненням з ініціативи роботодавця, тому на цей випадок поширюються обмеження, встановлені статтею 184 КЗпП. Тобто за такий проступок не можна звільняти вагітних, жінок, які мають дітей віком до 3 років (якщо дитина потребує домашнього догляду за медичним висновком — до 6 років) і одиноких матерів із дитиною віком до 14 років або дитиною-інвалідом.

З іншого боку, звільнення за розкрадання зазначене в статті 43-1 КЗпП як одна з підстав, за якою звільнення допускається без погодження з профспілкою.

Пропонуємо алгоритм дій у випадку виявлення крадіжки, вчиненої працівником.

Фіксуємо факт зникнення майна, збираємо докази

Спосіб і форма фіксації факту зникнення матеріальних цінностей залежать від обставин, за яких це виявлено, та від кількості та кола осіб, які були при цьому присутні.

Увага!

Якщо хтось із працівників підприємства був свідком крадіжки майна, цей свідок може викласти обставини події у доповідній записці із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові особи, яка вчинила крадіжку. Таку доповідну записку працівник засвідчує власним підписом.

Увага!

Якщо зникло майно, передане під охорону, то цей факт має бути зафіксований у документі, яким оформлюють прийняття-передачу матеріальних цінностей під охорону (наприклад, у журналі прийняття-передачі матеріальних цінностей під охорону/з-під охорони, в акті прийняття-передачі матеріальних цінностей під охорону/з-під охорони тощо). Такі записи у журналах та акти засвідчуються підписами осіб, які приймали/передавали під охорону/з-під охорони матеріальні цінності. Про факт зникнення майна слід доповісти роботодавцю з посиланням на записи у журналах або додаванням до доповідної записки актів.

Якщо були виявлені сліди несанкціонованого проникнення у приміщення (порушено цілісність дверей, вікон, стін, даху, замків, пломб тощо), то таке приміщення обстежує спеціально створена комісія і складає акт наявних у приміщенні матеріальних цінностей. Факт пропажі встановлюється шляхом порівняння переліку наявних у приміщенні матеріальних цінностей з даними встановленої документації щодо обліку руху матеріальних цінностей в організації.

Приклад оформлення доповідної записки про факт зникнення майна, переданого головним бухгалтером під охорону черговому бюро перепусток.

Подаємо заяву про крадіжку до міліції

У разі якщо після розгляду матеріалів про зникнення майна роботодавець дійде висновку, що матеріальні цінності було вкрадено, він має право подати заяву до міліції.

Увага!

Якщо заволодіння майном відбулося у формі розбійного нападу, то представник організації має негайно викликати міліцію.

Після одержання вироку суду видаємо наказ про звільнення працівника за розкрадання

Після завершення розгляду справи та надходження в організацію вироку суду, який набрав законної сили, чи постанови органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу, яким встановлено вину працівника у вчиненні за місцем роботи крадіжки майна власника, роботодавець приймає рішення про звільнення працівника за розкрадання майна за пунктом 8 статті 40 КЗпП, та доручає працівнику кадрової служби підготувати проект відповідного наказу.

При визначенні дати звільнення роботодавець має врахувати, що відповідно до статті 148 КЗпП трудовий договір може бути розірваний не пізніше одного місяця від дня набуття законної сили вироку суду або дня прийняття постанови про накладення адміністративного стягнення або заходів громадського впливу за здійснення крадіжки, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або знаходження його у відпустці. При цьому треба мати на увазі, що дисциплінарні санкції не можуть бути накладені пізніше шести місяців від дня здійснення провини. Це правило поширюється також на випадки розірвання трудового договору за пунктом 8 статті 40 КЗпП.

Підставою для видання такого наказу слугує вирок суду, який набрав законної сили, або постанова органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення, або застосування заходів громадського впливу, про що обов’язково слід зазначити у наказі.

Увага!

Законодавство не вимагає від роботодавця обов’язкового звільнення працівників з підстави, визначеної пунктом 8 статті 40 КЗпП. Тому таке звільнення є правом, а не обов’язком роботодавця. Отже, отримавши документ, що підтверджує факт скоєння працівником крадіжки, роботодавець може і не приймати рішення про звільнення.

Після підписання роботодавцем наказу про звільнення та реєстрації його у реєстраційній формі (наприклад, у журналі реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання) наказ про звільнення набирає юридичної сили.

Передаємо до бухгалтерії копію наказу про звільнення та табель обліку використання робочого часу

Для нарахування працівнику, який підлягає звільненню, заробітної плати та компенсації за невикористані дні щорічної відпустки до бухгалтерії організації слід передати копію наказу про звільнення та табель обліку використання робочого часу.

Зазначені документи передають до бухгалтерії у порядку, встановленому в організації локальними нормативними актами (наприклад, Інструкцією з діловодства, Положенням про облік використання робочого часу тощо).

Уносимо до трудової книжки запис про звільнення

Відповідно до пункту 2.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58 (далі — Інструкція № 58), записи в трудовій книжці при звільненні повинні провадитись у точній відповідності до формулювання законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону.

У разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що внесені у трудову книжку за час роботи в цій організації, засвідчуються підписом роботодавця або спеціально уповноваженою ним особою та печаткою організації або печаткою відділу кадрів (ч. 1 п. 4.1 Інструкції № 58).

Увага!

У разі звільнення осіб працездатного віку у трудових книжках необхідно вказати час, тривалість та місце проходження підвищення кваліфікації, яке пройшов працівник за останні два роки перед звільненням (ч. 2 п. 4.1 Інструкції № 58).

Ознайомлюємо працівника з наказом про звільнення, видаємо йому трудову книжку, копію наказу про звільнення та провадимо повний розрахунок

Роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку, а у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця зобов’язаний також у день звільнення видати працівнику копію наказу про звільнення з роботи, засвідчену у встановленому порядку (ст. 47 КЗпП).

При одержанні трудової книжки у зв’язку зі звільненням працівник ставить підпис в особовій картці працівника (типова форма № П-2) і у Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (ч. 4 п. 7.1 Інструкції № 58).

Доцільно, аби працівник своїм підписом засвідчив також отримання копії наказу.

Увага!

Відмітку про отримання копії наказу про звільнення працівник може проставити на оригіналі наказу.

При звільненні працівника виплату всіх сум, що належать йому від організації, провадять у день звільнення (ч. 1 ст. 116 КЗпП).

Гроші можуть бути видані працівникові через касу організації або перераховані на картковий банківський рахунок (якщо заробітну плату працівнику виплачували у такий спосіб).

Віктор Кирпенко,
юрист, експерт із соціального страхування


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді