Дії кадрової служби у разі реорганізації підприємства

Підприємство реорганізується, змінюється назва і форма власності. У деяких працівників зміниться назва посади і код за Класифікатором професій. Як правильно оформити такі зміни? Що робити з працівниками, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у щорічній відпустці? Чи потрібно складати і затверджувати нову номенклатуру справ, якщо зміни відбуватимуться з 1 грудня? Що робити з особовими справами і картками П-2? Філія без права юридичної особи перетворюється у відділення філії, як це вплине на роботу відділу кадрів?
Зміст статті:

У ході реорганізації може змінюватися власник підприємства, організаційна структура і функції, назва організації та структурних підрозділів, вимоги до професійних і ділових якостей працівників, назви посад і зміст трудових функцій, кількісний та якісний склад персоналу тощо.

Зміна назви організації і форми власності зазначається в організаційних документах, у документах, що регламентують процеси управління персоналом (штатному розписі, посадових інструкціях, правилах тощо), та облікових документах працівників.

Записи про зміну назви організації вносяться до трудових книжок працівників відповідно до пункту 2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 № 58. Також відповідні зміни потрібно внести до особових карток працівників (типова форма П-2): закреслити попередню назву, поруч (або зверху) зазначити нову повну назву організації або проставити штамп із назвою організації. Відомості про зміну назви організації слід внести і до особових справ працівників: зазначити нове найменування на обкладинках особових справ та внести необхідні відомості до доповнень до особового листка з обліку кадрів.

Відповідно до пункту 5 глави 2 розділу ІХ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту України від 18.06.2015 № 1000/5 (далі — Правила № 1000/5), розширення або звуження повноважень, компетенції, обсягу або територіальних меж діяльності, зміна підпорядкованості, структури, перейменування або часткова зміна назви установи, що не супроводжувалося докорінною зміною її основних функцій, не є підставами для розмежування її документів на два архівних фонди.

Отже, зміна назви організації не вплине на подальший порядок реєстрації документів. Однак на обкладинках журналів реєстрації наказів, Книги обліку руху трудових книжок та вкладишів до них, інших облікових форм слід зазначити нове найменування організації та дату, з якої його застосовують. Попереднє найменування не закреслюють, а беруть у дужки. Відповідні записи виконують і на обкладинках усіх справ, що заведені у діловодстві кадрової служби згідно з номенклатурою справ на поточний рік.

Нову номенклатуру справ складати не потрібно, адже до 15 листопада поточного року відповідно до пункту 8 глави 1 розділу IV Правил № 1000/5 розроблюється номенклатура справ структурних підрозділів організації на новий рік, у т. ч. й номенклатура справ відділу кадрів, де передбачено майбутні зміни.

Зміна назви посади і коду за Класифікатором професій (КП) є зміною істотних умов праці, пов’язаною зі змінами в організації виробництва і праці, що регулюється статтею 32 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Про зміну істотних умов праці працівника слід повідомити не пізніше ніж за два місяці. Якщо працівник не погоджується на продовження роботи за новою посадою, то трудовий договір припиняється на підставі відмови від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП).

Зміна назви посади може бути пов’язана або не пов’язана зі змінами змісту трудового договору та кола трудових обов’язків працівника. Проте необхідно дотримуватися порядку, визначеного статтею 32 КЗпП.

Якщо факт змін в організації виробництва і праці не мав місця, зміна істотних умов праці (зміна найменування посади) може бути визнана неправомірною. Верховний Суд України надав роз’яснення судам, що зміни в організації виробництва і праці — це раціоналізація робочих місць, введення нових форм організації праці, у т. ч. перехід на бригадну форму організації праці і, навпаки, впровадження передових методів, технологій тощо (п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9).

Увага!

Пам’ятайте, відповідно до частини 4 статті 36 КЗпП у разі зміни власника організації, а також у разі її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується.

Реорганізація філії

Реорганізація організації — це злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення (ч. 4 ст. 36 КЗпП). Реорганізація філії як структурного підрозділу розглядається за аналогією з реорганізацією організації. Відповідно до статті 95 Цивільного кодексу України філія є відокремленим підрозділом юридичної особи, який розташований поза її місцем розташування та здійснює всі або частину її функцій.

Якщо зміни стосуватимуться істотних умов праці, то їх оформлюватимуть розпорядчими документами і вноситимуть відповідні зміни до організаційних документів організації і облікових документів працівників філії.

Якщо реорганізація супроводжується скороченням чисельності та штату, то працівників звільняють на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП із додержанням вимог статті 49-2 КЗпП.

Ураховуючи заборону на звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які перебувають у відпустках (ч. 3 ст. 40 КЗпП, ч. 3 ст. 184 КЗпП), за їх згодою переводять на інші посади або у структурні підрозділи відповідно до статті 32 КЗпП.

У разі зміни лише назви філії (підрозділу) та підпорядкованості, працівники залишаються працювати на своїх посадах. Змінена назва філії вноситься до особової картки П-2, особових справ, доповнень до особового листка з обліку кадрів та до трудових книжок працівників.

Ірина Потапова,
експерт Експертус: Кадри


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Перевірки Держпраці під час воєнного стану», який відбудеться 23 травня. Спікер — посадова особа Держпраці. У програмі — підстави для перевірки, як уникнути штрафів, різниця між трудовим договором і ЦПХ.

❗️Якщо хочете отримати персональну відповідь від посадової особи Держпраці, поставте запитання до 20 травня включно в чат вебінару❗️

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді