Прийняття, відпустка, лікарняний та звільнення тимчасових працівників

Тимчасова робота — різновид строкового трудового договору, який має особливості щодо строків, підстав для укладення, відпустки, оплати лікарняних, припинення чи продовження.

Хто вважається тимчасовим працівником

Тимчасові працівники — це робітники і службовці, прийняті на роботу на строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими роботодавець зберігає місце роботи (посади), — до чотирьох місяців (п. 1 Указу Президії ВР СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24.09.1974 № 311-IX; далі — Указ № 311).

Увага!

Кожен тимчасовий договір є строковим, але не кожен строковий трудовий договір є тимчасовим.

Нормативна база

Відносини з тимчасовими працівниками будуємо на нормах Кодексу законів про працю України (КЗпП) та Указу № 311.

Указ № 311, хоча і вийшов за часів СРСР, є чинним. І ось чому.

Умови праці тимчасових працівників визначає законодавство. Про це йдеться у статті 7 КЗпП: «Особливості регулювання праці тимчасових і сезонних працівників, додаткові підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов (порушення встановлених правил прийняття на роботу та ін.) встановлюються законодавством».

Законодавство про працю становлять КЗпП та інші акти законодавства України, прийняті відповідно до цього Кодексу (ст. 4 КЗпП).

За відсутності національних нормативно-правових актів застосовують акти законодавства СРСР, якщо вони не суперечать Конституції і законам України. Так скеровує постанова ВРУ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 № 1545-XII.

Наразі Указ № 311 немає альтернатив.

Додатковий аргумент «за» — на Указ № 311 активно посилаються суди в матеріалах справ, зокрема:

На тимчасових працівників поширюється дія й інших законодавчих актів СРСР (п. 2 Указу № 311). Але необхідно враховувати винятки, встановлені Указом № 311.

Читайте у е-журналі «Кадровик-01»: Тимчасова робота та строковий трудовий договір: як вибрати і не помилитися

Прийняття на роботу тимчасового працівника

Попереджайте працівників про тимчасовий характер праці при прийнятті на роботу. Про те, що працівник працюватиме тимчасово, вказують у заяві та наказі про прийняття на роботу. Причини тимчасовості теж конкретизують.

Увага!

Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України (ухвала від 24.02.2010 у справі № 6-29347св09) зазначила:

Обов’язок підтвердження обставин, які роблять неможливим укладення трудового договору на невизначений строк, покладається на роботодавця. У разі недоведення роботодавцем таких обставин слід вважати, що трудовий договір укладено на невизначений строк.

У розумінні частини 2 статті 23 КЗпП України «характер роботи» означає таку роботу, яка не виконується постійно, а лише протягом певного строку (сезону), а формулювання «умови виконуваної роботи» визначає таку роботу, як постійну, але для виконання якої в силу конкретних обставин трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений термін (наприклад для заміщення відсутнього працівника тощо).

Також суд має перевірити доводи про відсутність у працівниці зацікавленості у встановленні трудових відносин на певний строк та про те, що заяви про укладення строкових трудових договорів подані нею вимушено під тиском власника всупереч її інтересам.

Відпустка тимчасового працівника

Тимчасовим працівникам щорічні відпустки надають пропорційно відпрацьованому часу (ч. 9 ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР).

Увага!

Не застосовуйте норму пункту 10 Указу № 311: «Тимчасові робітники і службовці правом на відпустку або на заміну її грошовою компенсацією не користуються». Вона суперечить законодавству України.

Допомога з тимчасової непрацездатності

Тимчасовому працівнику, який захворів або отримав травму, не пов’язану з нещасним випадком на виробництві, допомогу з тимчасової непрацездатності нададуть не більш як за 75 календарних днів протягом календарного року (абз. 4 ч. 2 ст. 22 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV).

Увага!

Зберігайте за тимчасовим працівником місце роботи (посаду) до відновлення працездатності або встановлення інвалідності, але щонайбільше до закінчення строку роботи за договором, якщо:

  • тимчасовий працівник втратив працездатність внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання;
  • законодавство передбачає при цьому захворюванні триваліший, порівняно зі звичайними, строк збереження місця роботи (посади).

Продовження трудового договору

Трудовий договір тимчасових працівників вважатиметься продовженим на невизначений строк, якщо після закінчення його строку трудові відносини фактично тривали і жодна зі сторін не вимагала їх припинення.

Якщо строк трудового договору спливає, але є потреба продовжити його строк у зв’язку із новими обставинами, завжди враховуйте, що тимчасовий трудовий договір не можна продовжити на строк понад два або чотири місяці.

Продовження строку договору оформлюють наказом, виданим на підставі заяви працівника.

Увага!

Звільнення і повторне прийняття — не спосіб «продовжити» тимчасовий договір. Тимчасовий працівник стане постійним, якщо перерва триватиме менше тижня, а загальний строк роботи до та після перевищить два або чотири місяці (пп. б п. 11 Указу № 311).

Звільнення тимчасового працівника

Тимчасові працівники мають преференції щодо звільнення за власним бажанням: їм достатньо за три дні письмово попередити роботодавця. Підстави для звільнення — стаття 7 КЗпП і пункт 5 Указу № 311. Пояснимо, чому.

Право тимчасових працівників розірвати трудовий договір з попередженням за три дні передбачає пункт 5 Указу № 311. Це — спеціальна норма щодо КЗпП. Стаття 7 КЗпП скеровує нас послуговуватися спеціальними нормами при регулюванні праці окремих категорій працівників, у т. ч. тимчасових працівників при звільненні. Отже, при звільненні тимчасового працівника за власним бажанням без поважних причин у наказі та трудовій книжці посилаємося на статтю 7 КЗпП і пункт 5 Указу № 311.

Тимчасового працівника простіше звільнити, ніж постійного чи строковика. Адже пункт 6 Указу № 311 встановлює додаткові підстави для звільнення тимчасових працівників:

  • припинення роботи на підприємстві більш ніж на тиждень з причин виробничого характеру;
  • скорочення роботи на підприємстві;
  • нез’явлення на роботу понад два тижні поспіль внаслідок тимчасової непрацездатності;
  • невиконання без поважних причин обов’язків за трудовим договором чи ПВТР.

Коли звільняєте тимчасового працівника з підстав, передбачених Указом № 311, в наказі про звільнення та трудовій книжці посилайтеся на статтю 7 КЗпП і відповідний пункт Указу № 311.

При звільненні у зв’язку із закінченням строку трудового договору або тимчасової роботи в наказі і трудовій книжці однаково посилайтеся на пункт 2 статті 36 КЗпП.

Вихідна допомога

Тимчасовим працівникам вихідну допомогу виплачують у розмірі триденного середнього заробітку:

  • при звільненні з підстав, передбачених КЗпП;
  • якщо підприємство припиняє роботу більш ніж на тиждень з виробничих причин;
  • у зв’язку зі скороченням роботи (п. 7 Указу № 311).

При звільненні з інших підстав, передбачених Указом № 311 (нез’явлення на роботу понад два тижні поспіль внаслідок тимчасової непрацездатності; невиконання без поважних причин обов’язків за трудовим договором чи ПВТР) вихідну допомогу не виплачують.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді