Відпустка для догляду за дитиною: до 3-х та 6-ти років

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки роботодавець надає їй відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. А по закінченню цієї відпустки — за потреби працівник може оформити відпустку по догляду за дитиною до шести років чи на триваліший строк. Про особливості оформлення відпустки по догляду за дитиною обох видів, — детально у статті.

Відпустка по догляду за дитиною до 3 років

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки роботодавець надає їй відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ч. 3 ст. 179 Кодексу законів про працю України (КЗпП) та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки).

Оформлення відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років

Відпустка по догляду за дитиною до 3 років надається за заявою жінки повністю або частково в межах установленого періоду та оформлюється наказом роботодавця (ст. 181 КЗпП).

Тому відпустка по догляду за дитиною до 3 років надається або на період, визначений жінкою у заяві, або до дати досягнення дитиною трирічного віку (включно).

Особи, що вправі оформити відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років

Відпустку по догляду за дитиною до 3 років можуть використати повністю або частинами також батько дитини, баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, один із прийомних батьків чи батьків-вихователів (ч. 3 ст. 18 Закону про відпустки).

Зазначеним особам (крім осіб, які усиновили чи взяли дитину під опіку, прийомних батьків) відпустку по догляду за дитиною до 3 років надають на підставі обв’язкових документів.

Переривання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років

Якщо працівниця перериває відпустку по догляду за дитиною до 3 років, вона повинна подати заяву із зазначенням дати, з якої вона має намір продовжити роботу. На підставі цієї заяви роботодавець видає наказ про переривання відпустки.

Потім роботодавець видає наказ про звільнення працівника, який працює за строковим трудовим договором на час відсутності основного працівника. Днем звільнення (й останнім робочим днем) «строковика» також буде день напередодні виходу на роботу основної працівниці.

Вихід на роботу після закінчення відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років

Цілком слушним здається, що після досягнення дитиною трирічного віку жінка може стати до роботи без жодних заяв і наказів, адже умова перебування у відпустці (наявність дитини віком до трьох років) вже не виконується. Однак це не так.

За кілька днів до закінчення відпустки для догляду за дитиною працівниця має написати заяву про намір стати до роботи, а роботодавець — видати відповідний наказ.

Відпустка до 6 років по догляду за дитиною

Після закінчення соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18 Закон про відпустки) у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, за бажанням працівника надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною 6-річного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — не більш як до досягнення дитиною 16-річного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А» — до досягнення дитиною 18-річного віку (відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки).

Оформлення відпустки до 6 років по догляду за дитиною

Для отримання відпустки по догляду за дитиною до 6 років працівниця подає керівникові підприємства, заяву про надання відпустки і медичний висновок.

Увага! Роботодавець не має права відмовити у наданні відпустки, оскільки Законом про відпустки визначено, що вона надається в обов’язковому порядку, тобто через суб’єктивне право працівника.

Відпустку надають з дати, зазначеної у заяві, але у межах періоду, визначеного медичним висновком, та оформлюють наказом роботодавця.

На практиці медичний висновок надають, як правило, строком до шести місяців, інколи — до одного року. У подальшому за необхідності продовження догляду видають новий медичний висновок.

Якщо після спливу строку відпустки, зазначеного у наказі, працівниця надає новий медичний висновок про необхідність продовження домашнього догляду за дитиною, оформлюють наказ про продовження відпустки.

Родичі теж можуть скористатися правом на відпустку по догляду за дитиною до 6 років

За наявності медичного висновку правом на відпустку може скористатися інший родич, який фактично доглядатиме за дитиною (батько, баба, дід чи інші родичі). Також правом на зазначену відпустку може скористатися особа, яка усиновила дитину чи взяла її під опіку, один із прийомних батьків.

Для набуття права на відпустку по догляду за дитиною до 6 років родич, що бажає її оформити, окрім заяви, повинен надати додаткові документи, на підставі яких роботодавець видає відповідний наказ.

Відпустка по догляду за дитиною до 6 років і стаж для щорічної відпустки

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 9 Закону про відпустки час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку не зараховують до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку.

Наступна вагітність під час відпустки по догляду за дитиною до 6 років

Статтею 20 Закону № 1105 передбачено, що за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надається, зокрема, такий вид матеріального забезпечення та соціальних послуг, як допомога по вагітності та пологах.

Відповідно до статті 19 Закону № 1105 право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законом.

У разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у період відпустки по догляду за дитиною до 6 років допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (ч. 3 ст. 25 Закону № 1105).

До відома!

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому КМУ, і не залежить від страхового стажу (ст. 26 Закону № 1105). Утім, якщо за останні 12 місяців, що передують страховому випадку, застрахована особа набула страхового стажу менше шести місяців, допомога по вагітності та пологах призначатиметься виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не більше двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку (ч. 4 ст. 19 Закону № 1105).

Як правило, особа, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 6 років, не набуває шестимісячного страхового стажу у році, що передував даті виникнення права на допомогу по вагітності та пологах. Тож, у більшості випадків допомога по вагітності та пологах, що призначатиметься під час перебування у відпустці «до шести років», не перевищуватиме двох мінімальних заробітних плат.

Порада: у разі виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами під час відпустки по догляду за дитиною до досягнення 6 років рекомендуємо жінці перервати відпустку без збереження заробітної плати й оформити відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. До речі, це вигідно працівниці, адже період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку (п. 2 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки).

Отже, у разі збігу двох відпусток працівниці необхідно подати заяву з проханням перервати відпустку по догляду за дитиною до 6 років і надати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, додати до заяви листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами. Кадрова служба готує проект наказу про переривання відпустки по догляду за дитиною і надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до Дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, а також Юлія Видиборець з інформацією про новий мобілізаційний закон — головні зміни. Ще у програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам. Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді