Відпустка частинами: які види дозволено надавати частинами

Автор
порталу «Кадровик-01»
Питання поділу відпустки на частини узгоджується між працівником та роботодавцем. А як ділити щорічну відпустку або чи можна здійснити поділ відпустки на дітей, відпустки без збереження зарплати чи навчальної відпустки, — відповіді на ці та інші запитання знайдете у статті

Як можна поділити на частини щорічну відпустку

Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості передбачений статтею 12 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки). Умовою такого поділу є тривалість основної безперервної її частини, яка повинна становити не менше 14 календарних днів. Ці 14 к. днів основної безперервної частини відпустки можуть надаватися в першу чергу або останніми.

Як ділити, переносити чи продовжувати відпустку: шість кейсів і зразки

При цьому поділ щорічних відпусток на частини може включати поділ основної відпустки на частини і поділ додаткової відпустки на частини.

Наприклад, основна безперервна частина відпустки працівника тривалістю 14 к. днів складається з 12 к. днів основної відпустки та 2 к. днів додаткової відпустки за особливий характер праці для працівників з ненормованим робочим днем. У цьому випадку відбувається поділ основної щорічної відпустки (24 к. дні) та поділ додаткової відпустки за ненормований робочий день (7 к. днів). В результаті у працівника залишаються невикористаними 12 к. днів щорічної основної відпустки та 5 к. днів щорічної додаткової відпустки.

Поділ чергової відпустки, зазвичай, ініціює працівник. А роботодавець має обов’язково погодити поділ відпустки на частини. Крім того, поділ відпустки має бути відображений у графіку відпусток.

Якщо роботодавець вважає, що виходячи з інтересів виробництва, ділити відпустку не доцільно, він може відмовити працівнику в проханні надати йому відпустку частинами. Але виданий наказ про поділ щорічної відпустки без узгодження з працівником є неправомірним.

Заборон чи обмежень щодо поділу щорічної основної відпустки чи про поділ додаткових відпусток на частини під час воєнного стану законодавством не встановлено.

Однак у період дії воєнного стану діє обмеження за рішенням роботодавця надавати працівнику щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік (абз. 1 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX (далі — Закон № 2136).

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника наразі становить більше 24 календарних днів, надання не використаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. За рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати.

У період дії воєнного стану надання працівнику будь-якого виду відпустки (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки у звязку з усиновленням дитини) понад щорічну основну відпустку (24 к. дні) за рішенням роботодавця може здійснюватися без збереження заробітної плати. Надання невикористаних днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. За рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати.

ВАЖЛИВО! У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення), (ч. 2 ст. 12 Закону 2136).

Коли та як можна поділити відпустку державного службовця

Поділ щорічної відпустки державного службовця здійснюється за тією ж умовою, що й поділ інших щорічних відпусток — основна безперервна її частина повинна становити не менше 14 к. днів. Право на поділ відпустки державного службовця передбачає стаття 12 Закону про відпустки.

На прохання державного службовця можна здійснити поділ додаткової відпустки за стаж державної служби на частини будь-якої тривалості (1, 2, 3…14 календарних днів). За таким же принципом відбувається поділ додаткової відпустки за вислугу років в органах місцевого самоврядування. Після того, як поділ додаткової відпустки держслужбовця буде проведено, невикористану частину відпустки він має право взяти у будь-який час відповідного року або приєднати її до відпустки у наступному році.

Чи можливо ділити навчальну відпустку

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням не належить до щорічних. Тому поділ навчальної відпустки на частини не проводять, вона надається працівникам, які навчаються без відриву від виробництва, на повний термін, що визначений КЗпП та Законом про відпустки. Навчальна відпустка може тривати від 10 календарних днів до чотирьох місяців.

Чи підлягає поділу на частини соціальна відпустка

На відміну від щорічної відпустки, поділ соціальної відпустки на частини не здійснюється. Тобто, якщо Ви маєте право на цей вид відпустки, то маєте піти в неї на повну тривалість і не просити роботодавця провести поділ додаткової соціальної відпустки на частини.

Соціальна відпустка надається понад тривалість щорічних відпусток, встановлених законодавством, і поділ соціальних відпусток на частини не проводиться.

Наприклад, соціальна відпустка одинокій матері надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу і поділ соціальної відпустки одинокій матері або, за іншим формулюванням — поділ додаткової відпустки одинокій матері — не здійснюється.

Як вже зазначалось, соціальні відпустки не діляться на частини. А у випадку настання тимчасової непрацездатності працівника у період використання ним, наприклад, відпустки на дітей, може статися «вимушений» поділ додаткової відпустки працівникам, які мають дітей: частина відпустки, на яку припала тимчасова непрацездатність працівника, має бути перенесена на інший період або надана одразу після закінчення дії причини, тобто відпустка продовжена.

За наявності декількох підстав для надання соціальної відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Працівник, який має право на соціальну відпустку, може здійснити поділ соціальної відпустки за двома підставами, наприклад, спочатку за однією підставою використати відпустку тривалістю 10 календарних днів, а через деякий час за іншою підставою тривалістю 7 календарних днів.

Відпустка частинами: які види дозволено надавати частинами

СКАЧАТИ

Чи можна поділити відпустку без збереження заробітної плати

За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 30 календарних днів на рік (ст. 26 Закону про відпустки).

Заборона на поділ відпустки без збереження зарплати трудовим законодавством не передбачена. Тож вона може бути надана будь-якої тривалості (1-30 календарних днів).

Як можна поділити на частини щорічну відпусткузміст

Огляд змін трудового законодавства за перше півріччя 2024

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді