Правила визначення тривалості щорічної відпустки для різних категорій працівників

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
Як визначити максимальну і мінімальну тривалість щорічної основної відпустки з огляду на особливості воєнного стану, яка тривалість щорічної основної відпустки у перший рік роботи працівника, яку кількість днів становить «чорнобильська» відпустка, — відповіді на ці запитання знайдете у статті

Мінімальна тривалість щорічної відпустки

Загальні правила надання відпусток працівникам, у тому числі визначення тривалості відпусток, встановлені КЗпП і Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504 (далі — Закон про відпустки).

Мінімальна тривалість щорічної основної відпустки становить не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору (ст. 6 Закону про відпустки). Також цією статтею для окремих категорій працівників встановлено більшу кількість днів відпустки.

ВИНЯТОК! Сезонним і тимчасовим працівникам відпустку надають пропорційно до відпрацьованого часу. Її тривалість може бути меншою за 24 календарних дні. Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджено постановою КМУ від 28.03.1997 № 278

Правила визначення тривалості щорічної відпустки для різних категорій працівників
Як надати відпустку під час простою

На прохання працівника надавайте йому щорічну відпустку частинами, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів (ст. 12 Закону про відпустки).

Якщо Вам потрібно прорахувати, скільки днів відпустки надається працівнику за іншим актом законодавства, щодо якого положення Закону про відпустки не поширюються, врахуйте — термін відпустки не може бути меншим за:

 • мінімальну (24 календарних дні);
 • 30 календарних днів особам з інвалідністю I і II груп, 26 календарних днів особам з інвалідністю III групи;
 • 31 календарних днів особам віком до 18-ти років.

УВАГА!

У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік (ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX (далі — Закон № 2136)

Якщо основна щорічна відпустка становить більше 24 календарних днів, не використані у період дії воєнного стану дні такої відпустки переносяться на період після припинення або скасування воєнного стану. Або інший варіант: у працівника залишилась невикористана основна відпустка скільки днів такої відпустки не використані, їх за рішенням роботодавця можна надавати без збереження заробітної плати (ч. 1 ст. 12 Закону № 2136).

Чорнобильська відпустка (тривалість)

Скільки днів відпустки передбачено для працівників, постраждалих від аварії на ЧАЕС: 14 чи 16? Згідно із пунктом 22 статті 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796 працівникам зі статусом осіб, віднесених до 1 або 2 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи надається право на додаткову відпустку із збереженням зарплати тривалістю 14 робочих днів.

ВАЖЛИВО!

Врахуйте, що, відповідно до частини 1 статті 5 Закону про відпустки, тривалість відпусток, у тому числі визначених іншими законами, розраховується виключно в календарних днях. Отже, кількість днів чорнобильської відпустки в календарних днях становить 16 к. д.

Зауважимо, що зазначена відпустка не належить до виду щорічних відпусток. Чорнобильська відпустка тривалість якої становить 16 к. д., надається один раз протягом календарного року, не ділиться на частини, не переноситься на наступний рік при невикористанні в поточному календарному році тощо.

Збільшена відпустка (скільки днів)

Чинним законодавством обмежена максимальна тривалість відпустки. Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів (ч. 3 ст. 10 Закону про відпустки). Звертаємо увагу, що ці обмеження стосуються лише щорічних відпусток. 

Для окремих категорій працівників Закон про відпустки встановлює збільшену тривалість відпустки. Яка максимальна тривалість щорічної основної відпустки для різних категорій працівників, знайдете у табличці:

Тривалість щорічної основної відпуски

Категорія працівників

24 календарних дні зі збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів

 • промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості;

 • персоналу, зайнятому на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар’єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин

28 календарних днів незалежно від стажу роботи

працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною 150 м і нижче

24 календарних дні зі збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на підприємстві 2 роки і більше

працівникам, зайнятим на роботах в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною до 150 м

28 календарних днів за Списком, затвердженим постановою КМУ від 09.06.1997 № 570

працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв

30 календарних днів

воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин

24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів

невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин

до 56 календарних днів у порядку, затвердженому постановою КМУ від 14.04.1997 № 346

керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам

Сезонним і тимчасовим працівникам відпустку надають пропорційно до відпрацьованого часу. Її тривалість може бути меншою за 24 календарних дні. Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджено постановою КМУ від 28.03.1997 № 278.

постраждалих

Тривалість щорічної основної відпустки у перший рік роботи

Якщо працівник після призначення безперервно працював на одному підприємстві повних шість місяців, він вже має право на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості (ст. 10 Закону про відпустки). Тільки пам’ятаємо, що у період дії воєнного стану, відповідно до Закону № 2136, працівнику роботодавцем може бути обмежена тривалість щорічної основної відпустки 24 календарними днями.

Коли працівник просить надати йому відпустку до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи, то тривалість відпусток визначається пропорційно до відпрацьованого часу.

Є виняткові випадки, коли за бажанням працівника, щорічні відпустки повної тривалості можуть надаватись до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві окремим працівникам, а саме:

 • жінкам — перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
 • особам з інвалідністю;
 • особам віком до вісімнадцяти років;
 • чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • особам, звільненим після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання;
 • сумісникам — одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;
 • працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;
 • працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;
 • батькам — вихователям дитячих будинків сімейного типу;
 • в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Крім того, надавайте працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням, щорічну відпустку або її частину (кількість днів відпустки не менш як 12 к. д.) для супроводження дитини до місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.

А щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.

ВАЖЛИВО!

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення) (ч. 2 ст. 12 Закону 2136)зміст

Огляд змін трудового законодавства за перше півріччя 2024

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді