Відпустка новоприйнятому працівнику

Автор
порталу «Кадровик-01»
Загальновідоме правило — право працівника на відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає після шести місяців безперервної роботи на підприємстві. А як же бути, якщо працівнику вкрай необхідно оформити відпусту до настання шестимісячного строку безперервної роботи? Коли стає доступною щорічна основна відпустка новому працівнику, читайте у статті.

Аби щорічна основна відпустка новому (одразу після прийняття) працівнику не стала для вас проблемою, керуйтеся наступним алгоритмом дій:

1. Перевірте, чи має працівник право на щорічну основну відпустку повної тривалості до збігу шестимісячного терміну безперервної роботи на підприємстві. Якщо ні — розрахуйте тривалість відпустки пропорційно відпрацьованому часу.

Розрахунок тривалості щорічної основної відпустки пропорційно відпрацьованому часу

Працівника прийняли на роботу 01.04.2024. Необхідно визначити кількість днів відпустки, які можна йому надати з 01.08.2024 (при тривалості відпустки 24 к. д.).

Потрібно:

  • визначити кількість днів відпустки, які «заробляє» працівник за один день роботи без урахування святкових і неробочих днів (24 ÷ (365 – 11) = 0,06779661);
  • одержаний результат множимо на кількість календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП), відпрацьованих працівником у робочому періоді з 01.02.2024 по 01.06.2024.

Кількість днів відпустки після округлення — 8 к. д. (0,06779661 к. д. × 116 днів = 7,864407).

ВАЖЛИВО!

Вищевказаний розрахунок актуальний виключно у мирний час. Під час воєнного стану святкові дні скасовані, а тому при розрахунку кількості днів відпустки не вилучайте їх.

2. Якщо кількість днів відпустки недостатня, перевірте, чи має працівник право на відпустку без збереження зарплати, яку на його прохання надають обов’язково (ст. 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР; далі — Закон про відпустки).

Увага!

Відпустки без збереження зарплати «не прив’язані» до стажу роботи на підприємстві.

Поцікавтеся, чи використав працівник відпустки за попереднім місцем роботи чи одержав за них грошову компенсацію. Працівникам, які замість відпустки одержали грошову компенсацію, в обов’язковому порядку за їх бажанням надають відпустку без збереження зарплати до 24 к. д. у перший рік роботи до збігу шестимісячного терміну безперервної роботи (п. 16 ст. 25 Закону про відпустки).

На підставі заяви та довідки з попереднього місця роботи про те, що працівник не використав відпустки повністю або частково й одержав за них грошову компенсацію видайте наказ.

Щорічна відпустка наперед: брати чи ні?

3. Ще один спосіб оформити відсутність працівника на роботі — надати відпустку без збереження зарплати за сімейними обставинами та з інших причин, тривалістю до 15 к. д. на рік (ст. 26 Закону про відпустки).

Увага!

Відпустки, передбачені статтями 25 і 26 Закону про відпустки, належать до різних видів відпусток, їх надають за різними підставами.

Отже, загальна тривалість відпустки нового працівника може бути досить великою:

відпустка пропорційно відпрацьованому часу + відпустка без збереження зарплати на підставі статті 25 Закону про відпустки 24 к. д. + відпустка без збереження зарплати на підставі статті 26 Закону про відпустки 15 к. д.

Відпустка на новому місці роботи працівникам, які потребують додаткового соціального захисту

За бажанням працівників, які потребують додаткового соціального захисту, відпустку повної тривалості надають до збігу шестимісячного терміну безперервної роботи.

Таке право гарантоване новоприйнятим працівникам частиною 7 статті 10 Закону про відпустки.

Категорії працівників, які мають право на відпустку повної тривалості у перші шість місяців роботи

Категорія працівників

Пункт частини 7 статті 10 Закону про відпустки

жінки — перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї

п. 1

жінки, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда

особи з інвалідністю

п. 2

особи віком до 18 років

п. 3

чоловіки, дружини яких перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами

п. 4

особи, звільнені після проходження:

  • строкової військової служби;
  • військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період;
  • військової служби за призовом осіб офіцерського складу;
  • альтернативної (невійськової) служби;
  • якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання

п. 5

сумісники (одночасно з відпусткою за основним місцем роботи)

п. 6

працівники, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою

п. 7

працівники, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування

п. 9

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу

п. 10

* В інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором (п. 11 ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки).

А розрахунок кількості днів невикористаної відпустки перед звільненням працівника за вас зробить калькулятор кадровика. Вам слід лише увести необхідні дані, і правильний результат не змусить на себе чекати.зміст

Огляд змін трудового законодавства за перше півріччя 2024

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді