Суміщення професій та посад

UA RU
На підприємстві працівник може виконувати, крім основних обов’язків, ще й додаткову роботу. Така діяльність у трудовому законодавстві йменується «суміщення професій (посад)». Як запровадити суміщення, скільки посад можна суміщувати одночасно та чи потрібно доплачувати працівнику, — дізнаєтесь у статті

 

 

 

Тлумачення поняття «суміщення»

Суміщення професій (посад) — це виконання працівником, крім своєї основної роботи, обумовленої трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією, посадою, не звільняючись від виконання основної роботи (постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 04.12.1981 № 1145).

Однак суміщення посад дозволяється лише у випадку, коли робота виконується в межах категорії персоналу, до якої сам працівник належить. Приміром, робітники, інженерно-технічні працівники, службовці тощо.

Часом до редакції надходять запитання щодо «внутрішнього суміщення». Не плутайте сумісництво і суміщення. Суміщення професій або посад обов’язково відбувається в межах одного й того самого підприємства.

Сумісництво і суміщення: в чому різниця ➤

Суміщення професій (посад) ґрунтується на тому, що суміщувана посада є в штатному розписі підприємства, але залишається вакантною, отже за посадою утворюється економія фонду заробітної плати, за рахунок якої і встановлюють доплату. Доплату за суміщення можна встановити одному працівнику або розподілити між кількома працівниками залежно від обсягу додатково виконуваних робіт.

Умови застосування суміщення професій (посад):

 • у штатному розписі є вакантна посада;
 • працівник згоден на виконання додаткових обов’язків;
 • виконання додаткової роботи провадиться поряд з основною роботою (протягом законодавчо встановленої тривалості робочого дня, зміни);
 • за суміщення професій (посад) встановлюється доплата.

Суміщення можна запроваджувати безстроково або на певний строк, визначений датою або настанням певної події (до кінця року, до прийняття основного працівника).

які є курси кадровика онлайн

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА

 

Оформлення суміщення

Роботодавець має два способи, щоб доручити працівнику виконувати роботу за суміщенням:

 1. односторонньо. Тобто шляхом зміни істотних умов праці (ст. 32 КЗпП);
 2. за погодженням із працівником.

Суміщення за погодженням з працівником

У такому випадку суміщення можна запровадити в будь-який час.

Крок 1. Роботодавець має ознайомити працівника під підпис із посадовою інструкцією для посади, яку той суміщатиме.

Крок 2. Працівник:

 • має написати заяву на суміщення;
 • або пристати на письмову пропозицію роботодавця, проставляючи на документі відмітку про згоду.ШТРАФИ НА РОБОТОДАВЦІВ

Крок 3. Роботодавець видає наказ з кадрових питань тривалого строку зберігання, в якому зазначає:

 • посаду, за якою встановлюють суміщення;
 • розмір доплати;
 • обсяг додатково виконуваної роботи або частину обов’язків, передбачених посадовою інструкцією (якщо можна визначити);
 • дату, з якої працівник виконуватиме роботу за суміщенням.

Порада: якщо суміщення доручається на визначений строк, застереження про строк має бути зазначено в заяві працівника та в наказі про доручення суміщення.

 

Наказ про запровадження суміщення

СКАЧАТИ

суміщення посад наказ

Кількість посад, які можна суміщувати

Законодавство не містить обмежень щодо кількості посад, на яких працівник одночасно може виконувати роботу за суміщенням. Водночас, викликає сумнів, що працівник упродовж робочого дня може виконувати у повному обсязі роботу за основною посадою і додатково, без зниження якості, 100% обов’язків за іншою посадою (професією).

Intensyv_kadrovogo_obliku.png

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА

Якщо працівник встигає за робочий день виконати роботу «за двох», а то і «за трьох», це означає, що у нього забагато вільного часу на основній роботі. Це свідчить про відсутність системи нормування праці в організації — «роздуті» штати.

Інша справа, якщо працівник поряд з основною роботою виконує за суміщенням окремі функції за кількома посадами, або час від часу.

Приклад

Бухгалтер ТОВ у порядку суміщення виконує:

 • функції касира з доплатою 10% від посадового окладу касира (потреба у виконанні роботи виникає періодично, утім задля укладання договору про повну матеріальну відповідальність має бути документально оформлено, що працівник виконує роботу за посадою касира);
 • роботу інспектора з кадрів з доплатою 50% від посадового окладу інспектора з кадрів.

Також бухгалтер виконує частину обов’язків секретаря (реєстрація вхідної та вихідної документації, відповіді на телефонні дзвінки) у разі його тимчасової відсутності (хвороба, відпустка тощо) з доплатою у розмірі 20% посадового окладу секретаря.

Хоч законодавство й не містить обмежень щодо кількості суміщуваних посад одночасно, при правильній організації праці навряд можлива ситуація, за якої за 8 годин роботи працівник без втрати якості може виконати роботу за іншою посадою, також розраховану на виконання упродовж повного робочого дня.

Допомога на поховання

 

Доплата за суміщення

Відповідно до статті  105 КЗпП за суміщення обов’язково провадять доплату. Граничні розміри доплати за суміщення мають бути обумовлені у колективному договорі підприємства. Якщо ж такого документа немає, роботодавець має узгодити питання доплати чи з виборним органом профспілкової організації, тобто з представником профспілки, чи з іншим уповноваженим на вирішення таких питань органом.

Крім того, обсяги доплат за суміщення професій мають бути визначені відповідно до законодавства, Генеральної, відповідної галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди.

Intensyv_kadrovogo_obliku.png

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА

В додатку 3 до Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки, що була підписана 09.11.2010, викладений Перелік і розміри доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), для встановлення у галузевих, регіональних угодах та колективних договорах.

Зокрема, передбачено, що розмір доплати одній особі за суміщення посад не обмежений максимальним розміром та встановлюється в межах економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою та окладом суміщуваної посади.

Якщо виникає трудовий спір, а розмір доплати за суміщення не був визначений у колективному договорі чи погоджений інакше, розмір доплати суд визначає з урахуванням таких показників:КАДРОВІ ЗВІТИ

Суміщення й звільнення

Скасувати суміщення можна як за ініціативи працівника, так і роботодавця. Суміщення на прохання працівника можна припинити в будь-який момент. Працівник має написати відповідну заяву, роботодавець — видати наказ.

Увага! Роботодавець обмежений законодавством у строках при скасуванні суміщення. Адже суміщення — це істотна умова праці. Щоб скасувати суміщення, встановлене на невизначений строк, роботодавець повинен попередить працівника не пізніше ніж за два місяці.

Intensyv_kadrovogo_obliku.png

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА

Колеги кадровики часто-густо цікавляться, чи потрібно скасовувати суміщення, якщо працівник звільняється з роботи. З’ясуймо.

Окремий трудовий договір за суміщуваною посадою не укладають.  Адже відповідно до статті 105 КЗпП працівник поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, виконує додаткову за іншою професією (посадою).

Коли працівник звільняється, він втрачає основне місце роботи на підприємстві. Отже він фізично не може поряд «втраченою роботою» виконувати додаткову. Наказ про скасування суміщення видавати не потрібно.

У разі звільнення працівника суміщення скасовується автоматично.

Cумісництво та суміщення в умовах воєнного стану

До Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі — Закон № 1700) було внесено зміни, згідно з якими відтепер публічні особи можуть займатися іншою оплачуваною діяльністю за умови, якщо що вони знаходяться: 
 • у відпустці без збереження заробітної плати; 
 • у простої.  
Простій під час воєнного стану
 
Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності не поширюються: 
 
 • на державних службовців категорій «Б» та «В»; 
 • на посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до четвертої — сьомої категорій. 
Посадовці можуть працювати на іншій роботі вже з першого дня відпустки без збереження заробітної плати чи простою. Умова — відповідні держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування уклали трудові договори (контракти), цивільно-правові договори про надання послуг або правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або ФОП, стосовно яких вони протягом останнього року не здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи ухвалення відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців (п. 2-8 розд. ХІІІ «Прикінцевих положень» Закону № 1700). 


Військовий облік жінок
 
Обіймати посади в органах держвлади, ОМС, на державних та комунальних підприємствах така посадова особа у простої чи у відпустці без збереження зарплати не може.
Суміщення професій та посад Особовий листок з обліку кадрів: порядок та зразок заповнення
Посадовець повинен припинити суміщення чи сумісництво після повернення до роботи на публічній службі протягом 15 робочих днів із дня припинення простою або закінчення відпустки. 
 
Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

 Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді