План роботи відділу кадрів на 2019 рік

Правильно спланована робота — це запорука її успішного та вчасного виконання. Не проґавите жодної важливої справи, якщо скористаєтеся уже готовим планом роботи відділу кадрів на 2019 рік. Вам потрібно лише скачати ➦ та крокувати ✔ за ним.

СКАЧАТИ ➦ План для ВК на 2019 рік

ТОВ «Усе буде добре»

ПЛАН
роботи відділу кадрів на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «Усе буде добре»

Добродій К. М. Добродій

26.12.2018


з/п

Заходи

Строк виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

Заходи на виконання основних функцій відділу

1

Оформлення прийняття на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій, наказів

2

Складання та узгодження профілів посад із описом завдань і компетенцій. Методична допомога керівникам структурних підрозділів у розробленні посадових (робочих) інструкцій на основі профілів*

3

Добір персоналу на вакантні посади (професії) за заявками керівників структурних підрозділів, розміщення оголошень про вакансії в ЗМІ, на спеціалізованих інтернет-ресурсах

4

Участь у заходах із адаптації нових працівників (допомога у складанні та узгодження плану програми адаптації, welcome-тренінги, контроль за вступним навчанням тощо)*

5

Участь в оцінюванні роботи працівників за результатами випробування (допомога керівникам підрозділів зі складання плану випробування, отримання зворотного зв’язку (звітів) від працівника та наставника про виконання дорученої роботи)*

6

Оформлення, ведення, видача та зберігання трудових книжок (порядок дій ➤➤➤)

7

Оформлення, ведення та зберігання особових карток П-2, особових справ працівників

8

Контроль за дотриманням графіка відпусток*. Облік відпусток усіх видів

9

Організація обліку використання працівниками Товариства робочого часу, контроль за роботою осіб, відповідальних за облік використання робочого часу в підрозділах, забезпечення їх формами табелів*

10

Забезпечення роботи із захисту персональних даних працівників*

11

Облік працівників окремих категорій відповідно до законодавства (неповнолітні, учасники бойових дій, працівники із сімейними обов’язками, особи з інвалідністю тощо)

12

Організація складання керівниками підрозділів плану навчання працівників

13

Організація і проведення мотивувальних заходів* згідно з Планом заходів на 2019 рік

Заходи з визначеним терміном

14

Навчання на курсах підвищення кваліфікації керівників і працівників кадрових служб від журналу «Кадровик-01»

21-25 січня

15

Експертиза цінності документів із кадрових питань, підготовка справ тривалого зберігання та з кадрових питань до передання в архів Товариства за описами справ, вилучення для знищення справ відділу кадрів, строк зберігання яких закінчився

січень-лютий

16

Складання внутрішнього звіту за 2018 рік про кількість співбесід із кандидатами на вакансії; працівників, які пройшли випробування; звільнених працівників; проведених відділом заходів. Аналіз причин плинності персоналу та стану трудової дисципліни у 2018 році, підготовка пропозицій про усунення недоліків, мотивацію персоналу, поліпшення трудової дисципліни, зниження неефективних втрат робочого часу

січень-лютий

17

Складання і подання до центру зайнятості звіту «Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» за 2018 рік

січень,
до 1 лютого

18

Участь у складанні форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» спільно з бухгалтерією

лютий,
до 1 березня

19

Організація і святкування Міжнародного жіночого дня 8 Березня

лютий,
7 березня

20

Складання зведеного плану потреби в персоналі на ІІ квартал 2018 року*

березень

21

Підготовка до Дня народження Товариства

березень

22

Участь у складанні форми № 1-РС (один раз на чотири роки) «Звіт про витрати на утримання робочої сили» за 2018 рік*

березень, не пізніше 07 квітня

23

Презентація HR-бренда студентам ІІІ-IV курсів вищих навчальних закладів м. Києва

квітень

24

Дослідження рівня задоволення працівників роботою у Товаристві*

травень

25

Участь у підготовці звіту «Відомість про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах на таких транспортних засобах і техніці» спільно із заступником директора

червень,
до 20 червня

26

Складання зведеного плану потреби в персоналі на ІІІ квартал 2018 року*

червень

27

Участь у заході «День кар’єри» у вищих навчальних закладах м. Києва

вересень-жовтень

28

Формування кадрового резерву на керівні посади на 2020 рік*

жовтень

29

Організація і святкування Дня захисника України

друга половина вересня,
11 жовтня

30

Складання зведеного плану потреби в персоналі на ІV квартал 2018 року*

вересень

31

Участь у Курсах підвищення кваліфікації керівників та працівників кадрових служб від журналу «Кадровик-01»

друга половина вересня

32

Розроблення номенклатури справ кадрової служби на 2020 рік

листопад, до 15 листопада

33

Організація і святкування Нового року*

друга половина жовтня,
24 грудня

34

Підготовка проекту HR-бюджету на 2020 рік

перша половина грудня

35

Складання плану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників на 2020 рік*

листопад

36

Складання та подання до військового комісаріату Списку громадян 2003 року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці

листопад,
до 1 грудня

37

Складання й узгодження з керівниками структурних підрозділів та керівництвом Товариства Плану мотивувальних заходів для персоналу на 2020 рік*

грудень

38

Початок процедури завершення діловодного року (ревізія та пересистематизація справ, закриття справ, закриття реєстраційно-облікових журналів, актуалізація (за потреби) локальних нормативних актів із питань роботи з персоналом та кадрового діловодства)

грудень

39

Участь у розробленні штатного розпису Товариства на 2020 рік

грудень

40

Складання графіка відпусток працівників кадрової служби на 2020 рік

до 10 грудня

41

Участь у підготовці звіту «Відомість про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах на таких транспортних засобах і техніці» спільно із заступником директора з господарських питань

грудень,
до 20 грудня

42

Складання зведеного плану потреби в персоналі на І квартал 2020 року*

грудень

43

Організація проведення атестації працівників

грудень

44

Складання зведеного графіка відпусток працівників Товариства на 2020 рік

грудень

Регулярні заходи

45

Складання табелів обліку використання робочого часу працівників кадрової служби. Перевірка правильності складання табелів обліку використання робочого часу в підрозділах, передання табелів до бухгалтерії

щомісяця
13 і 28 числа,
а також у разі звільнення працівника

46

Робота із військового обліку військовозобов’язаних і призовників

протягом року згідно з Планом роботи з ведення військового обліку військовозобов’язаних та призовників

47

Участь у роботі комісії з соціального страхування підприємства

двічі на місяць, згідно з Планом роботи комісії

48

Робота з працівниками, зарахованими до кадрового резерву: участь у складанні індивідуальних планів розвитку забезпечення періодичного навчання та підвищення кваліфікації*

протягом року, відповідно до Положення про кадровий резерв

49

Контроль за плануванням потреби в персоналі (лінійні менеджери щомісяця надають плани на наступний місяць, складають перспективний план на квартал)*

щомісяця (крім січня), щокварталу

50

Контроль за виконанням нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю, за потреби — вжиття заходів щодо дотримання нормативу

щомісяця

51

Контроль за дотриманням квоти для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за потреби — вжиття заходів щодо дотримання квоти

щокварталу

Заходи, виконувані за потреби

52

Складання і подання до служби зайнятості звіту № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»

за наявності вакансії, не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії

53

Складання і подання до центру зайнятості звіту № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці»

за потреби, не пізніше ніж за два місяці до запланованого масового вивільнення працівників

54

Організація проходження практики і стажування студентів ВНЗ

за потреби

55

Видача довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працівників

за потреби

56

Підготовка подання про заохочення працівників з нагоди ювілеїв і професійних свят

за потреби

57**

58

59

60

Начальник відділу кадрів Добренька Г. О. Добренька

____________

* Заходи за участі керівників структурних підрозділів.

** Залишайте вільні рядки для додаткових заходів.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді