План роботи відділу кадрів на 2018 рік

Для ефективного використання робочого часу слід заздалегідь планувати свою роботу. А інколи доводиться планувати на рік вперед. Щоб допомогти вам, любі колеги, спланувати свою роботу в прийдешньому році, ми підготували зразок плану роботи відділу кадрів на 2018 рік.

План роботи відділу кадрів на 2018 рік

(на прикладі умовного Товариства з обмеженою відповідальністю)

План роботи відділу кадрів на 2018 рік
СКАЧАТИ

ТОВ «Усе буде добре»

ПЛАН

роботи відділу кадрів на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «Усе буде добре»

   Добродій           К. М. Добродій

   26.12.2017   

№ 

з/п

Заходи

Строк виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

Заходи на виконання основних функцій відділу

1

Забезпечення дотримання у Товаристві законодавчих та нормативно-правових актів про працю

протягом року

2

Оформлення прийняття на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій, наказів

3

Складання та узгодження профілів посад із описом завдань і компетенцій. Методична допомога керівникам структурних підрозділів у розробленні посадових (робочих) інструкцій на основі профілів*

4

Добір персоналу на вакантні посади (професії) за заявками керівників структурних підрозділів, розміщення оголошень про вакансії в ЗМІ, на спеціалізованих інтернет-ресурсах

5

Участь у заходах із адаптації нових працівників (допомога у складанні та узгодження плану введення на посаду, програми адаптації, welcome-тренінги, контроль за вступним навчанням тощо) *

6

Участь в оцінюванні роботи працівників за результатами випробування (допомога керівникам підрозділів зі складання плану випробування, отримання зворотного зв’язку (звітів) від працівника та куратора про виконання дорученої роботи) *

7

Оформлення, ведення, видача та зберігання трудових книжок та їх дублікатів

8

Оформлення, ведення та зберігання особових карток П-2, особових справ працівників

9

Контроль за дотриманням графіка відпусток*. Облік відпусток усіх видів

10

Організація обліку використання працівниками Товариства робочого часу, контроль за роботою осіб, відповідальних за облік використання робочого часу в підрозділах Товариства, забезпечення їх формами табелів*

11

Забезпечення роботи із захисту персональних даних працівників*

12

Облік працівників окремих категорій відповідно до законодавства (неповнолітні, учасники бойових дій, працівники із сімейними обов’язками, інваліди тощо)

13

Планове навчання працівників (зовнішнє і внутрішнє)

14

Організація і проведення мотивувальних заходів* згідно з Планом мотивувальних заходів на 2018 рік

Заходи з визначеним терміном

15

Експертиза цінності документів із кадрових питань, підготовка справ тривалого зберігання та з кадрових питань до передання в архів Товариства за описами справ, вилучення для знищення справ відділу кадрів, строк зберігання яких закінчився

січень-лютий

16

Опрацювання статистики за 2017 рік про: кількість співбесід із кандидатами на вакансії; працівників, які пройшли випробування; звільнених працівників; проведених відділом заходів. Аналіз причин плинності персоналу та стану трудової дисципліни у 2017 році, підготовка пропозицій керівництву щодо усунення виявлених недоліків, мотивації персоналу, поліпшення трудової дисципліни, зниження неефективних витрат робочого часу

січень-лютий

17

Складання і подання до  центру зайнятості звіту «Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» за 2017 рік

січень, до 1 лютого

18

Участь у складанні форми № 1-ПВ (умови праці) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за 2017 рік» спільно зі службою охорони праці

лютий, до 28 лютого

19

Участь у складанні форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» спільно з бухгалтерією

лютий, до 1 березня

20

Підготовка до Міжнародного жіночого дня 8 Березня, привітання працівниць Товариства

лютий

21

Складання зведеного плану потреби в персоналі на ІІ квартал 2018 року*

березень

22

Підготовка до Дня народження Товариства

березень

23

Участь у семінарі-практикумі «Курс успішного кадровика. Буковель-2018» від команди журналу «Кадровик-01»

21-23 березня

24

Презентація HR-бренда студентам ІІІ-IV курсів вищих навчальних закладів м. Києва

квітень

25

Участь у Курсах підвищення кваліфікації керівників та працівників кадрових служб, що проводить журнал «Кадровик-01»

квітень

26

Дослідження рівня задоволення працівників роботою у Товаристві*

травень

27

Участь у підготовці звіту «Відомість про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах на таких транспортних засобах і техніці» спільно із  заступником директора з господарських питань

червень, до 20 червня

28

Складання зведеного плану потреби в персоналі на ІІІ квартал 2018 року*

червень

29

Участь у заході «День кар’єри» у вищих навчальних закладах м. Києва

вересень-жовтень

30

Формування кадрового резерву на керівні посади на 2019 рік*

жовтень

31

Підготовка до відзначення Дня захисника України (14 жовтня) у Товаристві, привітання працівників-чоловіків

друга половина вересня

32

Складання зведеного плану потреби в персоналі на ІV квартал 2018 року*

вересень

33

Участь у Курсах підвищення кваліфікації керівників та працівників кадрових служб, що проводить журнал «Кадровик-01»

друга половина вересня

34

Розроблення номенклатури справ кадрової служби на 2019 рік

листопад, до 15 листопада

35

Планування та початок підготовки до святкування Нового року*

друга половина жовтня

36

Початок створення проекту HR-бюджету на 2019 рік

друга половина листопада

37

Складання плану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників на 2019 рік*

листопад

38

Складання та подання до військового комісаріату Списку громадян 2002 року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці

листопад, до 1 грудня

39

Складання і узгодження з керівниками структурних підрозділів та керівництвом Товариства Плану мотивувальних заходів для персоналу на 2019 рік*

грудень

40

Початок процедури завершення діловодного року (ревізія та пересистематизація справ, закриття справ, закриття реєстраційно-облікових журналів, актуалізація (за потреби) локальних нормативних актів із питань роботи з персоналом та кадрового діловодства)

грудень

41

Участь у розробленні штатного розпису Товариства на 2019 рік

грудень

42

Складання графіка відпусток працівників кадрової служби на 2019 рік

до 10 грудня

43

Участь у підготовці звіту «Відомість про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах на таких транспортних засобах і техніці» спільно із  заступником директора з господарських питань

грудень, до 20 грудня

44

Складання зведеного плану потреби в персоналі на І квартал 2018 року*

грудень

45

Організація проведення атестації працівників

грудень

46

Складання зведеного графіка відпусток працівників Товариства на 2019 рік

грудень

Регулярні заходи

47

Складання табелів обліку використання робочого часу працівників кадрової служби. Перевірка правильності складання табелів обліку використання робочого часу в інших структурних підрозділах, передання табелів до бухгалтерії

щомісяця 13 і 28 числа, а також у разі звільнення працівника

48

Робота із військового обліку військовозобов’язаних і призовників

протягом року згідно з Планом роботи з ведення військового обліку військовозобов’язаних та призовників

49

Участь у роботі комісії з соціального страхування підприємства

двічі на місяць, згідно з Планом роботи комісії

50

Робота з працівниками, зарахованими до кадрового резерву: участь у складанні індивідуальних планів розвитку забезпечення періодичного навчання та підвищення кваліфікації*

протягом року, відповідно до Положення про кадровий резерв

51

Контроль за плануванням потреби в персоналі (лінійні менеджери щомісяця надають плани на наступний місяць, складають перспективний план на квартал) *

Щомісяця (крім січня), щокварталу

52

Контроль за виконанням нормативу із працевлаштування інвалідів, за потреби — вжиття заходів щодо дотримання нормативу

щомісяця

53

Контроль за дотриманням квоти для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за потреби — вжиття заходів щодо дотримання квоти

щомісяця

Заходи, виконувані за потреби

54

Складання і подання до служби зайнятості звіту № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»

за наявності вакансії, не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії

55

Складання і подання до центру зайнятості звіту № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці»

за потреби, не пізніше ніж за два місяці до запланованого масового вивільнення працівників

56

Оформлення службових посвідчень працівникам

за потреби

57

Організація проходження практики і стажування студентів ВНЗ

за потреби

58

Видача довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працівників

за потреби

59

Підготовка подання про заохочення працівників з нагоди ювілеїв і професійних свят

за потреби

60**

61

62

63

Начальник відділу кадрів                     Добренька                              Г. П. Добренька

* Заходи провадяться за участі керівників структурних підрозділів.

** Залишайте вільні рядки для додаткових заходів.

План розробили
Ірина Іванченко, шеф-редактор журналу «Кадровик-01» та системи «Експертус Кадри»
Ірина Житкова, головний редактор Експертус Кадри


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Оплата лікарняних в період воєнного стану», який відбудеться 6 червня. Спікер — керівник експертної групи «Експертус Кадри» Ольга Догадіна. У програмі — скільки може бути е-лікарняних поспіль, як з’ясувати: е-лікарняний первинний чи продовження попереднього, як оформити лікарняний з-за кордону. Також дізнаєтеся як оплачувати лікарняний суміснику, чи оплачувати лікарняний виконавцю робіт за ЦПД та як оплатити е-лікарняний, якщо працівник звільняється.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Оплата лікарняних в період воєнного стану

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді